Обществените възпитатели към МКБППМН към община Разлог обявяват конкурс за рисунка на тема НАРИСУВАЙ ЛЯТОТО !

Конкурсът е за всички деца и младежи от община Разлог на възраст от 7 до 16 години. Предизвикателството пред участниците