3 декември, 2020

Pirin Press

Пиринският новинар

Със заповед на кмета на община Банско Иван Кадев се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Освен забраните, регламентирани в Заповедта на...

Да бъде създаден Координациoнен съвет за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 предложи министърът на здравеопазването Костадин Ангелов...

Община Симитли организира дежурство на една група в централния филиал на ДГ "Радост", гр. Симитли, за времето от 02.12.2020г. до...