COVID-19 пратил всеки трети безработен в Бюрото по труда

Всеки трети новорегистриран в Бюрото по труда у нас през миналата година е бил освободен от работа заради пандемията. Това сочат данните на Агенцията по заетостта. Броят на всички регистрираните безработни към края на месец януари е малко под 230 000. 36,5 процента от тях са изпаднали от пазара на труда заради коронавируса. Безработицата в страната е 7% и обхваща възрастовия диапазон от 15-64 г., сочи още статистиката.

„Ако направим сравнение с януари 2019 г. – годината с рекордно ниска безработица, отчитаме ръст на безработните с 9,7%, или малко над 20 000 лица. Наблюдението на входящия поток в бюрата по труда през миналата година показа, че Ковид пандемията е причина за освобождаването от работа за 36,5% от новорегистрираните безработни. Най-засегнати са работилите в хотелиерството и ресторантьорството – 26,7%, търговията – 16,4%, транспорт – 16%“, обясни пред „Монитор“ шефът на Агенцията по заетостта Драгомир Николов. Той е категоричен, че мярката за най-засегнатите сектори ресторантьорство, хотелиерство и транспорт, известна като 80/20, осигури запазването на близо 30 000 работни места. Тук трябва да добавим и схемата „Запази ме”, осигуряваща доходи на заети лица в принудителен неплатен отпуск, запази заетост на почти 44 хиляди души. Заедно с тези мерки се реализират и други. Например новата схема „Заетост за теб”,

осигуряваща поне 6-месечна заетост

на безработни лица (включени близо 11 000), проектите за осигуряване на детегледачи на неработещи родители, за организиране на обучения за търсени от бизнеса професии и умения, както и действащите програми и проекти за заетост, финансирани от държавния бюджет и европейски фондове, обхванали общо над 25 000 безработни.

„При отсъствие на действащите и новите антикризисни мерки средногодишното равнище на безработица би било 13,4% и щяхме да стартираме 2021 с над 200 хиляди повече безработни, т.е. почти двойно повече от отчетените в края на декември 220 хиляди регистрирани в бюрата по труда. Така че, надявам се, до голяма степен да сме покрили очакванията на хората, търсещи помощ и работа“, допълни още Николов.

През тази година е увеличен размерът за финансиране на трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост безработни лица, като той варира от 500 до 950 лв. в зависимост от конкретната програма или мярка. Със средствата от държавния бюджет се предвижда да се осигури заетост на общо 14 495 безработни лица и обучения за 11 599, вкл. 1200 заети лица в средни, малки и микропредприятия.

Близо 3300 пловдивчани повече от миналия януари

през този първи месец на новата година са останали без работа. Това сочат данните на Агенцията по заетостта за Пловдив град и област. Към 31 януари 2021 г. регистрираните безработни лица в Пловдивска област са 17 519, като само в община Пловдив те са 6357. За сравнение към 31 януари 2020 г. регистрираните в областта са били 14 231 лица, а от община Пловдив те са 4558, уточни Фани Николова, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“.

Новорегистрираните безработни лица в Пловдивска област за периода от 31.01.2020 г. до 31.01.2021 г. са 35 569, а за същия период на 2019/2020 г. те са 24 274 лица, т.е. 11 295 лица повече са преминали през Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ).

В ДБТ от Пловдивска област повече от половината от новорегистрираните през периода са съкратени от частни работодатели, като най-много те са от сферата на услугите (17 052 души), в това число 5642 лица са от сектор „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”, 2650 са от „Хотелиерство и ресторантьорство” и 1815 от „Държавното управление”.

Втората сфера

с най-много новорегистрирани лица

през отчетния период е сектор „Индустрия”, в т.ч. отраслите „Преработваща промишленост” с 6847 лица и „Строителство” с 1072 души.

Пазарът на труда е динамичен и разнообразен, уточняват още от ДРСЗ. При специалистите с висше образование има търсене на следните професии: „Инженер електромеханично оборудване (машинен инженер)”, „Инженер, механик”, „Организатор, производство”. Търсят се още: лекари, учители, счетоводители, медицински сестри и др.

При работниците и специалистите със средно общо или средно професионално образование търсенето е за електротехници, шлосери, машинни оператори, шивачи, кредитни специалисти, застрахователни агенти, оператори за производствена линия, печатар и др., а при лица с основно образование се търсят кадри за „Работник, кухня”, „Работници в строителството”, „Сезонен работник в земеделието”, хигиенисти и други.

В по-малките градове обаче цифрите са доста по-добри, показва справка на „Монитор“. В края на месец декември регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, са 2513, което е с 34 лица повече от м. ноември, а в сравнение с месец октомври те са с 22 лица по-малко. В същото време увеличението спрямо декември 2019 г. е с 565 лица. Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” –

Велико Търново, през декември е 5.2%

Отчита се запазване нивото на безработица в сравнение с предходния месец ноември, спад от 0.2 процентни пункта спрямо октомври и ръст с 1.1 процентни пункта спрямо година по-рано. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през декември са се регистрирали нови 475 безработни. Освен тях други 13 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрото по труда.

През декември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 191 лица, като 88.4% от тях са устроени в реалната икономика. През изминалия месец 6 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда. В сравнение с месец декември 2019 г. се отчита ръст на започналите работа безработни. През месец декември 2020 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: преработваща промишленост – 35,6%, административни и спомагателни дейности – 14.6%, финансови и застрахователни дейности – 12,7%, търговия и ремонт на автомобили – 11.4%, хотелиерство и ресторантьорство – 11%, и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 182. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (47.8%), търговията (14.2%), хотелиерство и ресторантьорство (12%), административни и спомагателни дейности (8,2%), строителство (7.6%) и финансови и застрахователни дейности (5.4%).

Най-търсените професии през месеца са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; охранители и др.

4739 са новорегистрираните безработни в Бюрото по труда – Шумен

от началото на пандемията през март 2020 година до края на 2020. Най-големият скок е бил през април 2020, когато на трудовата борса са излезли 1081 души. В останалото време броят варира от 343 до 479 и е почти постоянна величина.

Чрез различните антикризисни мерки за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19 са подадени заявления от 232 работодатели за 4189 наети лица. От тях са одобрени 167 за 3372 работници и служители. 48 заявления за 630 души са били неодобрени, а 5, засягащи 73 лица, са били оттеглени. Останалите 12 са в процес на обработка в регламентирания срок.

409 работници и служители са запазили работните си места по проекта „Запази ме“ в 78 фирми до края на декември м. г. 132 са останали на работа благодарение на проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”. 162 безработни пък са устроени на работа по 59 договора с работодатели по проекта „Заетост за теб”.

Работоспособното население в Благоевградска област

от 16- до 64-годишна възраст продължава да се топи. Въпреки пандемичните мерки младите си вадят необходимите документи и продължават да бягат навън. Обикновено пътеката им прокарват роднини и приятели, които вече са се устроили в САЩ, Канада, Италия, Испания, Англия или Гърция.

Статистиката в бюрото по труда сочи, че към началото на 2020 г. населението на Благоевградска област е 302 694 души. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в работоспособна възраст са 89 026, а средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 9810 лева. През отминалата 2020 година се забелязва леко увеличение на заплатите. Сивият сектор продължава да е водещ при наемането за работа.

Статистиката към началото на 2021 година още не е готова, но всеобщо е мнението, че областният град на Югозапада продължава да се изпразва. Единици са завръщащите се, които са заработили пенсии в чужбина и идват да изкарат старините си на спокойствие в родния си град.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *