18 януари, 2021

Pirin Press

Пиринският новинар

ТЕМА

Болницата в Якоруда, която тези дни трябваше да навърши 74 г. от откриването си, е вероятно единствената в страната, където...