29 октомври, 2020

Pirin Press

Пиринският новинар

ТЕМА

В конкурса ще вземат участие ученици от всички училища на Благоевград, разделени в две възрастови групи:  от V до VIII...