3 декември, 2020

Pirin Press

Пиринският новинар

РЕГИОНЪТ

Със заповед на кмета на община Банско Иван Кадев се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Освен забраните, регламентирани в Заповедта на...

Община Симитли организира дежурство на една група в централния филиал на ДГ "Радост", гр. Симитли, за времето от 02.12.2020г. до...