3 декември, 2020

Pirin Press

Пиринският новинар

ЗАКОН И РЕД

Група младежи от Разлог получиха предупредителни протоколи от полицията в Банско, докато играели футбол на открито. За какво обаче са...

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси по отношение на...