26 февруари, 2021

Pirin Press

Пиринският новинар

B Община Белица се въвеждат следните временни противоепидемични мерки

Със З А П О В Е Д № РД-15-403/ 27.11.2020 год. на кмета на Община Белица се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица /изрично и к. к. Семково/, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 год. до 21.12.2020 год. включително.
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете. В срока на мерките учебните занятия да преминат в обучение на електронна среда от разстояние.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от физически и юридически лица.
4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, представящи групови услуги за деца.
5. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски.
6. Забранявам организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета и други).
7. Организирането на погребения да се извършва задължително с поставени защитни маски.
8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика.
9. Въвеждам вечерен час 20:00 часа за непълнолетни (лица ненавършили 18 годишна възраст).
10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.
12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
13. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управители на търговски обекти да създадат организация в съответния обект, като не допускат повече от 1 /един/ човек на 3 /три/ кв. м. и/или струпване на лица около него.
14. Забранявам всички пазари, тържища, базари и изложения /тип сергии/ на открито и закрито на територията на гр. Белица и населените места.
15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020 год. на министъра на здравеопазването.
II. Заповеди с номера №РД-15-380 от 13.11.2020 год. и №РД-15-388 от 23.11.2020 год. на кмета на общината се отменят.
III. Заповедта влиза в сила от 23:30 часа на 27.11.2020 год.
IV. Заповедта да се сведе до знанието на населението и директорите на училищата и собствениците и управителите на търговските обекти на територията на община Белица като се публикува на сайта на общината и разлепи на определените видни места.
V. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП“ и доброволно формирование към община Белица.
VI. Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горе-посочените лица за сведение и изпълнение и на главен инспектор Х. Арнаудов – Началник на РУ – гр. Разлог.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *