24 септември, 2020

Pirin Press

Пиринският новинар

Пирин Прес

„СДРУЖЕНИЕ „КОМАТИНИЦА“ в качеството си на партньор по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи на територията на община...