47% от новородените в Пиринско извънбрачни, най-много раждат без брак в Струмяни

За 1 година населението на Благоевградска област се е стопило с 2429 души и към 31.12.2019 г. е 302 694 души, съобщи шефката на благоевградското статистическо бюро Емилия Илиева. В областта живее 4.4% от цялото население на страната. Мъжете са 147 231 (48.6%), а жените – 155 463 (51.4%), или на 1000 мъже се падат 1056 жени.

Любопитното е, че броят на мъжете преобладава във възрастовите групи до 48 г., а с нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените, пише в. „Струма“.

Продължава процесът на застаряване на населението. Най-голяма е групата на хората на възраст 55-59 г. – 22 949 души, а най-малко – на хората над 90 г., които са 1165. Сред най-малобройните възрастови групи е тази на младежите от 20 до 24 г., които са само 11 373-ма.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 59 839, или 19.8% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 г. е 22.4%, а на мъжете – 16.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2019 г. в областта има осем души на възраст над 100 г.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 г. са 44 557, или 14.7% от общия брой на населението, при 14.4% общо за страната. Спрямо 2018 г. този дял остава непроменен.

Към 31.12.2019 г. на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 г.) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 43.4 години в края на 2019 г.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.7 години, а в селата – 44.5 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 185 180 души, или 61.2% от населението на областта, като мъжете са 96 274, а жените – 88 906. През 2019 г. броят на трудоспособното население на областта намалява с 2980 души, или с 1.6% спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 69 975 души, или 23.1%, под трудоспособна възраст – 47 539 души, или 15.7% от населението на областта.

60.2% от хората живеят в 13-те града, а 39.8% обитават 261 села. В 72, или 26.3% от населените места, живеят от 1 до 49 души, а 12 от селата са с население под 5 души. 24.7% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград. Тук живеят 68 679 души.

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население 3272 души.

Интересна е регионалната статистика за населението в областта от 2015 до 2019 г. За 5 г. то се е стопило с 10 100 души. Банско е единствената община, където населението не само не е намаляло, но дори се е увеличило с 69 души и в момента тук живеят 12 890 човека. В Белица за 5 г. населението е намаляло с 400 души, в Благоевград – с 1100, в Г. Делчев – с 600, Гърмен – с 300, Кресна – със 100, Петрич – с 1500, Разлог – с 800, Сандански – 1600, Сатовча – 400, Симитли – 770, Струмяни – 540, Хаджидимово и Якоруда – с по около 500 души.

Една от малкото положителни демографски статистики е свързана с раждаемостта. През 2019 г. в областта са родени 2804 деца, като от тях 2794 са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е повече със 118 деца.

Коефициентът на обща раждаемост през 2019 г. е 9.2″, а през предходните 2018 и 2017 г. е бил 8.7″. Сред живородените преобладават момиченцата, които са 1415. Близо 2 пъти повече деца са се родили в градовете – 1763, и 1031, родени в селата.

Област Благоевград е с раждаемост, по-висока от средната за страната (8.8″).

Най-много са живородените деца в община Благоевград – 724 деца, Петрич – 484 деца, а най-малко в Струмяни – 39, и Кресна – 40 деца.

През 2019 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта се запазва същата в сравнение с предходната година – 26.9 години.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 1314, или 47.0% от всички живородени. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства без сключен брак сред младите хора.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни – 76.9%, следвана от общините Белица – 66.7%, и Сандански – 56.6%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча – 9.9%.

И през 2019 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4054 души. Смъртността сред мъжете (14.5″) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.2″). През 2019 г. продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (15.6″), отколкото в градовете (11.8″).

През 2019 г. в областта са починали 8 деца на възраст до 1 г., а коефициентът на детска смъртност е 2.9 на 1000 живородени деца, при 5.6″ средно за страната. През 2018 г. коефициентът на детска смъртност в областта е бил 4.5″.

През 2019 г. в областта са регистрирани 1174 юридически брака – с 21 по-малко от предходната година. 60.6% от всички регистрирани бракове (712) са сред населението в градовете.

Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (34.7% от мъжете и 34.2% от жените). Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 31.1 години и 28.1 години за жените.

Броят на разводите през 2019 г. (395) нараства в сравнение с предходната година с 21 (5.6%). От всички прекратени бракове 68.6% се отнасят за населението в градовете. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години (36.7% от мъжете и 31.1% от жените). Средната възраст при развод за мъжете е 42.8 години и 39.5 години за жените.

След 1990 г. демографското развитие на страната, а няколко години по-рано – и на областта, се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението и съотношението между раждания и смърт не се е променило. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1260 души. Най-висок отрицателен прираст е достигнат в община Струмяни – 14.7″. Положителен естествен прираст не се наблюдава в нито една община.

На територията на областта през 2019 г. са се заселили 6487 души, а са се изселили 7656 души, което определя отрицателен механичен прираст от 1169 души.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *