В община Якоруда се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа”

В община Якоруда се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа”

Община Якоруда стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в Социалната услуга „Асистентска подкрепа” – за целеви групи, както следва:

  1. Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  2. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Социалната услуга или техен законен представител, могат да подават  Заявление – декларация по образец всеки работен ден от 8.00 часа до 17:00 часа във Фронт офиса на общината, адрес: гр.Якоруда,  ул. „Васил Левски “ № 1.

По подадените заявления ще бъдат направени проверки и индивидуални оценки на потребностите от персонални грижи и ще бъдат одобрени лицата за участие в програмата.

 

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *