15 души в Симитли ще работят за по-красив град по проект

Кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, подписа нов проект „Заетост за благоустрояване“ по процедура „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за срок от 12 месеца. Стойността му е 99 865,59 лева.

Основна цел на проекта е осигуряване на заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост в текущи благоустройствени дейности в община Симитли. Целевата група включва 15 безработни на възраст от 30 до 54 г.

Основните дейности са: идентифициране, професионално информиране, консултиране и мотивиране на лицата от целевата група за квалификация и включване в заетост, осигуряване на професионални и компетентностни обучения за формиране на необходимите професионални и лични качества с оглед бъдещата заетост на лицата от целевата група, осигуряване на субсидирана заетост за 6 месеца на лицата от целевата група в текущи благоустройствени дейности за територията на Община Симитли.

Очакваните резултати са професионално развитие и мотивация за активно включване на пазара на труда, 15 души да придобият професионални знания и умения, адекватни на търсените на пазара на труда, да има повишена конкурентоспособност на този пазар. Те ще изпълняват текущи благоустройствени дейности.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *