Частни и държавни висши училища създават съвместни магистърски програми

За първи път частни и държавни висши училища създават съвместни магистърски програми, като завършилите ще получават диплома едновременно от три университета: Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, ТУ– Варна и ПУ „Паисий Хилендарски. Трите извънстолични вуза си поставят за цел да създадат академична екосистема Акадекос.

Те ще разработят заедно образователни програми за две нови магистърски програми, които още догодина да приемат 75 студенти – „Екотехнологични системи в индустрията“ и „3D технологии за проектиране на производство“, предава „Марица“. Едната е в областта на зелената и синята индустрии. Ще обучава технически кадри за екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и др. Втората интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии.

Иновативните магистратури се разработват в рамките на проект „Иновативен модел за модернизиране на висшето образование чрез създаване на академична екосистема“. Той е на стойност около 1,5 млн. лева, от които 85% са по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, а останалите – национално съфинансиране. Стартът вече е даден на 8 ноември, а дейностите ще се изпълняват до края на 2023 г. Трите наши висши училища имат и 4 асоциирани партньори – Университета за дигитално и дистанционно обучение в Мадрид и висши училища в Словакия и Румъния.

В проекта ще участват студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от 9 професионални направления на трите университета в областта на: техническите науки – „Архитектура, строителство и геодезия“ (ВСУ „Черноризец Храбър“), „Транспорт, корабоплаване и авиация“ (ТУ), „Електротехника, електроника и автоматика“ (ПУ), “Комуникационна и компютърна техника” (ПУ), „Енергетика“ (ТУ); изкуствата – „Изобразително изкуство“ (ВСУ „Черноризец Храбър“); социалните, стопански и правни науки – „Психология“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“ (ВСУ „Черноризец Храбър“).

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *