Учениците от 5-ти до 12-ти клас в община Разлог преминават на дистанционно обучение до края на ноември

Учениците от 5-ти до 12-ти клас в община Разлог преминават на дистанционно обучение до края на ноември

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-1049/13.11.2020 г. на Регионална Здравна Инспекция гр. Благоевград във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на община Разлог
ВЪВЕЖДАМ:
I. Временни противоепидемични мерки на територията на община Разлог за период от 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г., както следва:
1. Отменям всички общински мероприятия с масов характер на закрито и открито на територията на община Разлог.
2. Отменям всички празнични събития, като: сватби, кръщенета, годишнини, чествания, с изключение на организираните за подписване на граждански брак, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.
3. Отменям всички културни и развлекателни прояви, в т. ч. театри, концерти, сценични прояви, репетиционни дейности от танцовото, актьорското и музикалното изкуство на закрито и шествия.
4. Отменям всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за подготвителните групи на закрито.
5. Да се намали работното време на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, барове и кафе – сладкарници до 23.30 часа.
6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да:
– осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
– създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;
– поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
II. Заповедта да се обяви на информационното табло и на официалния сайт на Община Разлог за сведение.
Настоящата Заповед да бъде връчена на Началник отдел „ОбСиТ“, Началник отдел „ЕЧЗ“, Началник на Районно управление – Разлог към ОД на МВР – Благоевград и Кметове на Кметства към Община Разлог за сведение и изпълнение.
инж. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на община Разлог
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *