Учебните занятия в ЮЗУ започват присъствено, единствено във ІІ, ІІІ и ІV курс от Факултета по педагогика ще се обучават от дистанция

Учебните занятия за зимния семестър на академичната 2020/2021 г. за всички студенти от редовна форма на обучение на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград започват присъствено на 1 октомври 2020 г. съгласно обявените седмични графици, пише в. „Струма“. Изключение са студентите от втори, трети и четвърти курс в специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика”, “Предучилищна педагогика и чужд език”, “Начална училищна педагогика и чужд език”, “Социална педагогика”, “Педагогика и образователен мениджмънт” и “Специална педагогика”, които ще се обучават от дистанция чрез използване на електронната платформа Blackboard и други алтернативни платформи за обучение.

Преди няколко дни зам. ректорът по учебната дейност на университета доц. д-р Ицка Дерижан разясни, че за да се провежда присъствено обучение, на всеки човек трябва да бъдат осигурени по 4 кв. метра. Затова и след проведени факултетни съвети всяко едно от 9-те основни звена /факултети/ само решава има ли възможност да изпълни изискването за определената индивидуална площ и как ще обучава студентите си. Това е и основнота причина големите потоци второкурсници, третокурсници и четвъртокурсници на най-големия факултет в ЮЗУ – Педагогическия, да се обучават от дистанция.

Близо 250 първокурсници пък две седмици по график ще се събират в аулата, където ще се подготвят как да влизат, да се регистрират и изобщо да работят с „Блекборд система” на университета. Важно е да се знае, че при усложняване на епидемичната обстановка в страната е възможно да се премине към обучение от дистанция, за което студентите ще бъдат своевременно уведомени чрез съобщение на университетския сайт.

И да са готови да реагират адекватно и бързо, преподавателите се подготвят и като разработват казуси, видеофилми, различни симулативни и ситуационни методи. Така например, ако студенти трябва да имат практическо занятие в социално заведение, някоя от базовите детски градини, училище, където достъпът на външни хора е силно ограничен, преподавателите ще им представят казуси, педагогически ситуации… през някои от е-системите Вlackboard, ZOOM, Moodle, BigBlueButton.

На 1 октомври /четвъртък/ ще бъде открита новата академична година в ЮЗУ. С оглед на противоепидемичните мерки и избягване струпването на много хора откриването ще бъде по факултети и специалности, в присъствието само на първокурсниците и без тържествени церемонии. От всичките 9 факултета вече са обявили и качили информация с графиците по часове и зали. Правно-историческият факултет например ще даде старт на новата академична година в 10 часа в отделни зали в І и VІ учебен корпус.

Студентите в І курс от всички специалности на Факултета по педагогика се събират в най-голямата зала – аулата, в 11.30 часа, час по-рано – или в 10.30 часа, също в аулата ще бъдат и първокурсниците на Филологическия факултет.

Новоприетите студенти ще бъдат посрещнати от деканските екипи, ръководителите на катедри, част от преподавателите си, а ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков ще направи видеообръщение.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *