1 март, 2021

Pirin Press

Пиринският новинар

Удължават противоепидемичните мерки на територията на община Гоце Делчев

Със Заповед №679 от 03 ноември 2020 г. на зам. – кмета на община Гоце Делчев Валери Сарандев се удължава срока на мерките срещу Covid-19 в общината  до 12 ноември. Заповедта влиза в сила от 00:00 на 04.11. 2020г.

Ето и съдържанието на заповедта:

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на общината диагностицирани с коронавирусна инфекция, запълнения капацитет на отделенията в МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД с пациенти с коронавирус COVID-19 и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Раздел ІІІ, изречение първо от Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и с цел опазване на здравето и живота на гражданите

Н А Р Е Ж Д А М:

На територия на община Гоце Делчев до 12.11.2020 г.:

1. Да се преустанови провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. чествания, сватби, годежи, кръщенета и други).

  1. Сключването на граждански бракове се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните свидетели, фотограф и гости в залата до 10 души, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, както и всички противоепидемични мерки.
  2. Всички места като игрални зали и казина осигуряват дистанция от 1,5 м между столовете от две съседни игрални машини и игрални маси, при заетост не повече от 1 човек на 3 кв.м и при спазване на задължителни противоепидемични мерки, в т.ч. задължително дезинфекциране на игралните автомати след всеки клиент и недопускане на клиенти без предпазна маска на лицето.
  3. Забранява се излизането на непълнолетни лица за времето от 21.00 ч. до 06.30 ч. без основателна причина – посещение на личен лекар, лечебно заведение, аптека и магазин за хранителни стоки.
  4. Заповедта влиза в сила от 00.00 ч. на 04.11.2020 г.
  5. Заповедта да се съобщи на началника на РУ – Гоце Делчев, кметовете на кметства и да се публикува на интернет страницата на община Гоце Делчев.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет на община, определен

със заповед №656/20.10.2020 г.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *