Топъл обяд на територията на Община Симитли

Топъл обяд на територията на Община Симитли

Община Симитли e бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

 

На 15.02.2021 г. бе подписан договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0136-С01 между Агенцията за социално подпомагане и Община Симитли за изпълнение на проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Симитли“.

 

Основните дейности по проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Симитли“ са:

 

1.      Определяне на целевите групи.

Допустимите целеви групи са:

 

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

 

  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

 

  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

2.      Предоставяне на топъл обяд – осигуряване на топъл обяд през работните дни за периода  04.01.2021 г. – 27.04.2021 г. /81 дни/ за 70 души от община Симитли.

3.      Осигуряване на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и подкрепа, съдействие, индивидуално и/ или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Симитли“ цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица от община Симитли, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати и застрашени в най-висока степен от пандемията от COVID-19. Общата стойност на проекта е: 16 839,90 лв.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *