Съдът прекрати гражданско сдружение за защита на правата на македонците в България

По искова молба на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът се е произнесъл с решение за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“, учредено през м. август 2019 г., съобщават от прокуратурата.

На 21.08.2019 г. било проведено събрание за учредяване на сдружение с нестопанска цел – „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“. Съгласно приетия устав, основната му цел била „защита на човешките права на македонците и други етнически малцинства в България“. В него били визирани и средствата за постигане на набелязаните цели. С акт на Агенция по вписвания била извършена регистрация на сдружението със седалище в гр. Благоевград.

Преценявайки съдържанието на устава, съдът е намерил, че са налице предпоставки за прекратяване на сдружението, с мотива, че част от формулираните в устава му цели и средства противоречат на Конституцията на Република България. Върховният закон на страната забранява привилегии, основани на народност, етническа принадлежност, произход. 

Целите, посочени в устава на сдружението, обаче внушават съществуването на етноси и призовават за защита в частност и отстояване на македонския етнос, чрез вписаните средства – отстояване и защита на македонската кауза. Така представена дейност на сдружението е насочена срещу единството на българската нация и териториалната цялост на страната ни като основен конституционен принцип.

Наред с това се прави внушение за наличие на лишен от права малцинствен етнически етнос в Република България или друг такъв етнос, нуждаещ се от различна от държавната и институционалната защита по Конституция.

По същество призивът към отстояване и защита на самоопределилите се като македонци лица, с визираните цели и средства за постигането й, са насочени както срещу единството на българската нация, така и срещу териториалната цялост на страната. Същевременно само на политическите партии са присъщи цели и действия, които се отнасят до промени относно унитарния характер на държавата, териториалната цялост и единството на нацията. Съгласно Конституцията, същите на могат да бъдат упражнявани от граждански сдружения.

С тези мотиви съдът е решил да се прекрати Сдружение за осъществяване на общественополезна дейност „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“.

Решението подлежи на обжалване в законоустановения срок пред Софийски апелативен съд.

 

 

darik.news

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *