Спират работа с потребители в Дневните центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания в Сандански

Във връзка със зачестилите случай на COVID-19 на територията на община Сандански със Заповед на кмета на общината се преустановява пряката работата с потребители в Дневните центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания, Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа.

С цел опазване здравето и живота на потребителите на услугите се преминава в режим на извънредна епидемична обстановка, при който при възможност се предоставя електронна услуга.

Преустановена е дейността и предоставянето на мобилни почасови социално-здравни услуги в Катунско – Мелнишки район, по проект BG05M9OP001-2.040-0116-C01, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, изпълняван от Община Сандански, поради усложнената епидемична обстановка и регистриран случай на COVID-19 на служител от услугата.

На заседание на Общински оперативен щаб се обсъжда и въвеждането на нови по-строги мерки за ограничаване разпространението на вируса.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *