Сбъркани координати на 2 реки до с. Градево пратиха разложкия бизнесмен Г. Фарфаров да строи МВЕЦ не на вода, а върху път и ливада

Сбъркани координати на 2 реки до с. Градево пратиха разложкия бизнесмен Г. Фарфаров да строи МВЕЦ не на вода, а върху път и ливада

Сгрешени координати на 2 реки в Югозапада, признати от Службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Благоевград като „фактическа грешка“, изправиха разложкия инвеститор Георги Фарфаров пред абсурда да строи водноелектрическа централа не на вода, а върху път от републиканската пътна мрежа и ливада на 65 метра от речно корито.

Гафа Фарфаров открива 6 години след като получава разрешение за строеж на МВЕЦ „Баба Цвета“ и стига до строежа на водохващанията на бъдещата централа. По проект те са 2 и трябва да са на река Градевска и река Стружка в района на симитлийското село Градево. Бизнесменът има разрешително да ползва 650 л/сек. от първата река и 350 л/сек. от втората. Изненадващо обаче наетите специалисти установили, че трябва да правят водохващане на път и ливада. Бизнесменът успял да си издейства удостоверение от службата за „явна фактическа грешка“, но това връща обратно проекта му на ниво събиране на разрешителни за променено инвестиционно намерение.

Това е поредната спънка пред централата, която е една от най-кутсузлийските на територията на областта. Миналата година дори се наложи Г. Фарфаров да се среща с бившия министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова, за да й се оплаква от непрекъснато изникващите затруднения при реализацията на проекта му.

Съоръжението, част от което вече е изградено, се намира в местността Баба Цвета и по него бизнесменът започва работа още през 2015 г. През 2017 г. той получава разрешение за строеж и вдига сградоцентралата. С второ разрешение за строеж от 2018 г. е позволено изграждането на напорен тръбопровод, присъединяване към електрическата мрежа и водохващане от двете прилежащи реки. По-късно второто разрешение за строеж обаче е отменено от РДНСК в частта на водохващанията поради липса на отстъпено право на строеж за изграждане на съоръженията в речните корита.

Не е ясно защо строителството безпричинно е било разделено на отделни обекти, всеки от които със самостоятелно разрешение за строеж, които обаче не могат да се ползват самостоятелно. Някои от тези обекти междувременно са въведени в експлоатация, въпреки че на практика е невъзможна тяхната самостоятелна употреба. Бъдещият МВЕЦ „Баба Цвета“ обаче не може да функционира без водохващането, което е основополагащо за реализация на инвестиционното намерение. Това бе и причината Фарфаров да търси миналата година от министър Комитова помощ, за да получи от държавата отстъпено право на строеж за съоръжението в речните корита.

Това припомни на властта тогава, че в страната има близо 270 ВЕЦ-а, изградени на реки – държавна собственост, без такова отстъпено право на строеж от държавата. Казусът стигна до съда и едва преди 10 дни ВАС взе решение, с което отмени спорното задължение собствениците на ВЕЦ в страната да имат учредено право на строеж, за да могат да подновяват разрешителното си за водоползване и да продължат дейността си. Доскорошният екоминистър Борислав Сандов обаче контрира, че било редно държавата да обжалва това съдебно решение, и на практика то още не е влязло в сила.

Миналата година Фарфаров ходи да търси помощ за МВЕЦ-а си от министър Комитова

Сега сбърканите координати на реките поставят още едно препятствие пред МВЕЦ „Баба Цвета“, чието разрешително за водовземане всъщност ще изтече в началото на следващата година, без съоръжението още да е заработило.

Самият Георги Фарфаров е един от най-мощните  бизнесмени в Разлог и до момента се занимаваше главно с търговия, строителство и печелене на обществени поръчки./Struma.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.