Републиканци за България осъжда членовете на разкритата и неутрализирана шпионска група в Министерство на отбраната

Републиканци за България осъжда членовете на разкритата и неутрализирана шпионска група в Министерство на отбраната

На 19 март главният прокурор на Р България с екип от прокурори на специална пресконференция пред средствата за масова информация представи убедителна информация относно действията на престъпна шпионска група от бивши и сега служещи в редовете на българската армия офицери.

Самият факт сам по себе си говори за дълбока криза в органите за сигурност и най-вече в системата за сигурност на Министерство на отбраната. Особено тревожен е фактът, че членовете на групата са бивши и настоящи офицери от военното разузнаване на министерството. Действащата в продължение на година група под носа на министъра и неговия екип е доказателство за сериозни слабости в кадровия подбор и кадровата политика на министерството. Съществуването на шпионската група 17 години след членството на страната ни в НАТО показва, че очевидно българското военно разузнаване е „пробито“, нещо повече – неговият среден и висш ръководен състав е на такова ниво, че е допуснал посочения прецедент, който по думите на главния прокурор на Републиката се случва за първи път в историята изобщо на българското разузнаване от 09.09. 1944 г. насам. Това е тежка, но недвусмислена и авторитетна оценка на Прокуратурата.

Преди всичко извършваните от групата шпионски действия тежко уронват авторитета, честта и достойнството на цялото българско офицерство. Още повече, че вече става дума за няколко поколения офицери, които са родени и служат в редовете на българската армия след промените през 1989 г. Много тежко е за обикновенните данъкоплатци да знаят, че онези, които са призвани по Конституция да ги защитават са ги предавали и то за жълти стотинки. Няма как българските граждани да имат добро отношение и да обичат армията си при наличието на предатели на българските национални интереси в нея. Тези постъпки действат деморализиращо на целия офицерски корпус, като особено тежко те се отразяват върху младшия офицерски състав, който започва службата си в българската армия под тежестта на толкова тежко предателство. Още по-лошото е, че става дума за старши офицери в йерархията на военното разузнаване.

Шпионските действия на групата настоящи и бивши офицери от българската армия, вместо да защитават националните интереси на страната, нейната интеграция в НАТО и ЕС, много от важните за България ценности на колективна отбрана и сигурност уронват доверието и престижа ни пред нашите съюзници. Нещо повече, с шпионските си действия в полза на страна обявила в своята „Стратегия за национална сигурност“ България и нейните съюзници от НАТО за главен противник, допълнително вреди на всички съюзни държави от евроатлантическата общност.

 ПП „Републиканци за България“ осъжда членовете на разкритата и неутрализирана шпионска група в Министерство на отбраната. Даваме висока оценка на ДАНС, Прокуратурата на Р България и Военна прокуратура. Осъждаме действията на РФ, свързани с изграждането на шпионски мрежи в страната ни като ги квалифицираме като враждебни към България и разрушаващи отношенията между двете държави. Същевременно:

1. Настояваме за пълно разследване и разплитане на цялата мрежа, доставяща КЛАСИФИЦИРАНА политическа, военна и военнотехнологическа информация на посолството на РФ в България. Призоваваме българската Прокуратура и разследващите органи, след прецизното провеждане на съответните процесуално-следствени действия да наложат строги наказания на лицата от шпионската афера в съответствие с чл. 104 и чл.109 от наказателния кодекс на Р България.

2. Призоваваме българските държавни органи по достъпа, контрола и съхраняването на класифицираната информация да извършат пълна и задълбочена проверка на лицата в МО и администрацията на Народното събрание, опериращи с и съхраняващи такава информация. Предлагаме кръгът на лицата с достъп до класифицирана информация, постъпваща в България по линия на НАТО и ЕС да бъде редуциран като бъдат изработени по-високи критерии за достъп до такава информация.

3. Призоваваме МВнР, след доказване съпричастността на посолството на РФ в България към шпионската афера, да предприеме незабавни мерки за екстрадиране на замесените в случая руски дипломати, а така също да отправи нота към Министерство на външните работи на РФ с предупреждение за решимостта на страната ни безкомпромисно да пресича всеки следващ опит за подобни дълбоко враждебни действия към България.

4. Като организация тясно придържаща се към изграждането на доверие със съюзниците на България в името на колективната отбрана и сигурност на евроатлантическата общност, ПП „Републиканци за България“ призовава правителството на България (независимо от неговата политическа конфигурация) да изчисти службите за сигурност и ключовите за националната сигурност на страната министерства и служби от лица, работили за Държавна сигурност преди 1989 г.

5. Военното разузнаване е пряко подчинено на министъра на отбраната. Като цивилно лице той е отговорен да осъществява ефективен граждански контрол върху службата в името на гражданското общество, което му е делегирало тези права като цивилен сред военните. Кадровият подбор и развитие на разунавателния състав е също част от неговите отговорности като министър. Настояваме министърът на отбраната да понесе също своята отговорност .

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *