Разследват бивш зам.-кмет на Банско за документална измама

Районна прокуратура – Разлог води наказателно производство срещу управител на фирма и бивш зам.-кмет на Банско за документална измама с цел получаване на общински средства.

В качеството на обвиняеми по делото са били привлечени Б.Л. и С.В. за съставяне и използване на документи с невярно съдържание с цел незаконно получаване на чуждо имущество в големи размери, собственост на Община Банско.

Досъдебното производство е приключило с внесен от прокуратурата през м. декември 2019 г. обвинителен акт в съда. В хода на разследването е било установено следното:

В периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2009 г. обвиняемият Б.Л. бил един от управителите на търговско дружество „Б.-ГЛ“ ООД и го представлявал. Обвиняемата С.В. през това време изпълнявала длъжността заместник-кмет на Община Банско. Към лятото на 2008 г. двамата не се познавали.

През м. септември 2007 г. Общински съвет – гр. Банско дал съгласие на Община Банско да кандидатства по програма САПАРД, мярка 6 – „Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски стопанства“, с проект „Изграждане на полезащитни пояси в землището на гр. Банско по дейност „Залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи“. Била депозирана молба до Държавен фонд „Земеделие“ за кандидатстване за субсидиране на проекта, с приложена документация.

На 30.10.2007 г. в гр. София бил сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Банско.

Според договора, общият размер на инвестицията бил 236 669.43 лева, размерът на собственото участие на Община Банско – 14 777.43 лева, размерът на субсидията – 221 892 лева, от която 166 419.00 лева от Европейския съюз и 55 473.00 лв. от националния бюджет.

В изпълнение на договора с Фонда, Община Банско провела процедура по Закона за обществените поръчки. В резултат на проведения конкурс сключила договор с дружеството „Б. – ГЛ“ ООД, представлявано от един от управителите – обвиняемия Б.Л. Задълженията му включвали на свой риск и срещу възнаграждение извършване на залесителна и друга дейност – почистване на сечище, изнасяне на камъни, раздробяване на пънове с навесен ротор, риголване, дисковане, подравняване с влачка, закупуване на едногодишни фиданки, маркиране на посадни места, временно съхраняване на фиданки, разнасяне на фиданките по места, залесяване с меч „Колесов“, закупуване на хербицид, третиране с хербицид с гръбна пръскачка, транспорт за доставка на фиданки, направа на ръчни тераси, съобразно технологичен план и спецификация. Определен бил и срок за изпълнение – 4 месеца и 2 седмици, който впоследствие, след сключен анекс към договора с Фонда, бил удължен до м. октомври 2008 г.

Общата стойност на възложената дейност била в размер на 219 197.92 лв. без ДДС и 263 037.50 лв. с ДДС. Сумата за изпълнение на дейността следвало да бъде предоставена на Община Банско от Държавен фонд „Земеделие“ под формата на безвъзмездна финансова помощ.

През м. април 2008 г. на изпълнителя била авансово преведена сумата от 79 000 лева по издадена от него фактура, представляваща 30 % от общия размер на задължението.

През м. юли и м. октомври 2008 г. обвиняемата С.В., в изпълнение на служебните си задължения, посетила и оценила извършената работа в обектите по договор. Били предприети действия по установяване на площта на имота, извършената почво-подготовка и на броя на залесените фиданки. Били изготвени и подписани приемо-предавателни протоколи. В хода на разследването е било установено, че всички дейности, отразени в тях като количество и като стойност не отговарят на действителното фактическо положение – извършени били по-малко дейности и на по-ниска стойност, посочената площ за залесяване в обекта реално също била по-малка, както и броят на засадените фиданки.

Протоколите, заедно с фактурите, били предадени в Община Банско за плащане. Всеки от обвиняемите знаел, че отразеното в тях, както и посочените цени, не отговарят на действителното положение. Намерението на обвиняемия Л. било,чрез подписване на протоколите с невярно съдържание, а след това и на фактура, удостоверяваща извършените дейности и дължимата за тях цена, той и дружеството „Б.-ГЛ“ ООД да получат без правно основание въпросната сума. Целта на обвиняемата В., чрез подписване на протоколите и на фактура, издадена от него, да му даде възможност да я получи.

Въз основа на представените документи било разпоредено на дружеството да се заплати сумата от 180 188.70 лева. До реален превод на сумата не се стигнало, поради независещи от възложителя и обвиняемите причини – сключен анекс към договора между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Банско за промяна на първоначално одобрената помощ.

Впоследствие, средствата за издължаване към изпълнителя по договора били осигурени от планувания резерв в бюджета за 2009 г. на Общината. На 03.09.2009 г. на управляваното от обвиняемия Б.Л. дружество била преведена сумата от 101 188.70 лева.

Съдебното заседание по делото е насрочено за 01.07.2020 г.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *