Първа копка в Белица за изграждане на асансьорната уредба и ремонт на сградата за социални услуги

С „Първа копка“ в присъствието на кметът на Община Белица Радослав Ревански , започна изграждането на металната конструкция за асансьорната уредба и ремонт на покрива на сградата, в която са разположени центровете за социални услуги в Белица.
На 01.08.2020г. Община Белица стартира изпълнението на проект „Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги в общността“. Проектът се реализира, съгласно сключен Договор № РД-04-10/28.07.2020г., получил финансиране от Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социална услуга“.Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлизат на 81 398,14 лв. с включено ДДС, като 49 896,00 лв. заплаща Фонд „Социална закрила“, а 31 502,14 лв. Община Белица.
Основната цел на проекта е подобряване на материалната база, общинска собственост, в която се предоставят социални услуги в общността.
Специфичните цели на проекта са извършване на ремонт на покрива на сградата и осигуряване на достъпна среда на хората с увреждания, чрез монтиране на асансьор.
В сградата, която е общинска собственост, са разкрити три социални услуги в общността, държавно делегирана дейност:
– Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20 места;
– Дневен център за деца с увреждания с капацитет 25 места;
– Център за обществена подкрепа с капацитет 25 места.
Социалните услуги са разкрити през 2019 г. Община Белица извърши вътрешен ремонт на помещенията, оборудва и обзаведе трите услуги с най-необходимото със собствени средства.
Преки ползватели на социалните услуги са :
-20 деца и пълнолетни лица, ползващи дейностите за подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция;
– 25 деца и младежи, ползващи Дневен център за деца и младежи с увреждания;
-25 деца, ползващи дейности за подкрепа в Центъра за обществена подкрепа.
Непреки ползватели на социалните услуги в центровете са:
– Семействата на децата и младежите с увреждания;
– Семействата на децата в риск;
– Близки и роднини на пълнолетните потребители на услугите;
– Персонала на трите социални услуги.
С реализацията на проектното предложение ще се подпомогне процеса на социална интеграция и личностна реализация на хората с увреждания, активиране на личностните ресурси и на мотивацията на децата и младежите и техните родители, както и спазване на Конвенцията на правата на хората с увреждания.
С „Първа копка“ започна изграждането на металната конструкция за асансьорната уредба, предстои ремонта на покрива на сградата, където са разположени центровете за социални услуги.
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *