Проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“

Проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“

На 02.11.2020 г. успешно приключи проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, с бенефициент Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ и партньори Община Благоевград и Търговско-промишлена палата – Благоевград. Главната цел на проекта е създаване на предпоставки за социално включване и увеличаване на броя на заетите/самонаетите или търсещи работа хора с увреждания, чрез предоставяне на комплекси интегрирани междусекторни услуги за повишаване мотивацията, ключовите компетенции, информираността и икономическата независимост.

Продължителността на проекта бе 16 месеца, като в рамките на проектните дейности, в които Община Благоевград взе участие, бяха идентифицирани 22 лица, част от целевата група по проекта – 12 от тях бяха включени в комплекс от обучение за придобиване на ключови компетенции и 10 бяха включени в услуги, в които се прилагат професионални подходи за трудово посредничество. През целия период на проекта бе оказвана методическа помощ и мотивационно консултиране на участващите в проектните дейности, от страна на Община Благоевград.

В проекта бяха предвидени редица от инициативи, спомагащи за мотивиране на лицата от целевата група да започнат търсят работа и да се върнат на пазара на труда. Беше изготвена интерактивна карта с достъпен маршрут за хора с увреждания, за посещение за забележителности на територията на Община Благоевград.

По изпълнение на Дейност 5 от проекта Община Благоевград реализира и 3 броя инициативи, целта на които бе да се повиши осведомеността относно възможностите за активно участие в обществото на хората с увреждания и други уязвими групи чрез насърчаване на открит диалог и гражданското участие по въпроси, свързани с активното включване на лицата от целевата група в обществения живот. Всяка от проведените инициативи беше насочена към определена целева аудитория и носеше различни послания в зависимост от фокуса на инициативата. За подготовката, организирането и провеждането на инициативите партньорите по проекта работиха съвместно и в пълна координация между определените експерти от всеки партньор. За провеждането им бяха изготвени концепции с определени цели, целеви групи, обхват, дейности и необходими технически и финансови ресурси за изпълнението им, които бяха съгласувани между партньорите.

Първата инициатива, касаеше изготвяне на тематичен интерактивен маршрут за хора с увреждания. Маршрутът обхваща три паркови зони на територията на град Благоевград парк „Даме Груев“, Градска градина и Парк Бачиново. Парковите зони са избрани в резултат от проведена работна среща между партньорите по проекта и постигнато съгласие с оглед на факта, че парковите са с изградена инфраструктура за достъп на хора с увреждания. Интерактивния маршрут е достъпен на уебсайта на община Благоевград blgmun.com.

На 22.10.2020 г. във фоайето на Общинска администрация – Благоевград се проведе инициативата – флашмоб. Участие взеха представители на бизнеса, публични власти, неправителствени организации, граждани и представители на целевите групи, преминали обучения в рамките на проекта, които се появиха внезапно в група и изпълниха фоайето на общината, с което предизвикаха общественото внимание към темата, а именно: проблемите на хората с увреждания и уязвимите групи от обществото и нашата роля за решаването им. В продължение на няколко минути групата от хора, тематично облечени с изработените по проекта тениски, образува кръг и с протегнати ръце един към друг демонстрираха пред обществеността своята толерантност, равенство, съпричастност, взаимопомощ, единство и готовност за открит диалог, насочен към проблемите на хора в неравностойно положение и успешното им социално включване в обществото.

В периода 15 – 29.10.2020 г. като част от инициативата беше представена и изложба с авторски творби на потребителите на социални услуги в Дневен център за възрастни хора с увреждания „Светлина“ – Виктор Манов, Светлана Андонова, Десислава Дедлева, Георги Бойков, Вера Бибова, Мария Благоева, Иван Радев и Бистра Фетвова. Изложбата бе представена в сградата на общината, непосредствено до мотивационната стена от инициативата „Живот без маски“, като с провеждането на флашмоба, в рамките на няколко минути, фокусирахме вниманието на присъстващите към темата за социалното включване на хората с увреждания и в неравностойно положение.

В периода 02.10.2020 г. – 02.11.2020 г. се проведе инициативата „Живот без маски“, целта на която бе да провокира всеки един да помисли за проблемите, с които се сблъсква в различните етапи от живота и да осъзнае, че те са еднакви с тези на хората с увреждания и в неравностойно положение, но всъщност „стартът“ на хората с увреждания и в неравностойно положение е различен. Бяха подбрани мотивиращи мисли и сентенции с различни послания, но еднакво актуални за всички представители на обществото без значение от техния социален, здравен и икономически статус. Тези послания бяха представени на мотивационната стена, която бе ситуирана в най-посещаваната обществена сграда в града – Общинска администрация Благоевград, където ежедневно се обслужват над 200 граждани и организации от различни области на обществения живот. От всички нас зависи успешното социално включване на уязвимите групи от обществото, включително и на хората с увреждания и успешното им реализиране на пазара на труда.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *