Провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Благоевград

Провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Благоевград

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на чл. 5 ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Благоевград, Кметът на Община Благоевград кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на Община Благоевград да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Благоевград, осигурен от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) за финансиране на част от разходите по проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград“.

Проектът ще бъде финансиран и с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“.

Поради обявената извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено в рамките на 7 (седем) календарни дни, от 28.01.2021 г. до 03.02.2021 г., като се дава възможност на заинтересованите страни да изпратят или внесат своите предложения и становища на електронен адрес: blg@blgmun.com или в деловодството на Община Благоевград.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *