Пие ли Годлево замърсена вода

Сигнал за стадо крави, пашуващо в близост до водохващането на село Годлево, депозираха местни жители. Те са обезпокоени, че животните замърсяват питейната вода на селото и това крие опасност за здравето им. Като пасище на животните те посочиха местностите Студена вода и Хвърлена клада, където има открито речно водохващане и санитарно-охранителна зона. Според сигнала стадото пашува и в близост до Стара река, чиято вода също се прихваща за питейни нужди. Хората са сигнализирали и кметицата на селото Величка Алуминова, която е поела ангажимент да предприеме необходимите действия и да извърши проверка по случая.

От редакцията ни изпратихме питане до НП „Рила“, на чиято територия се намира водохващането, с искане да бъде направена справка дали в горепосочените местности, или близо до тях има определени пасбища, както и да бъде извършена проверка, която да установи евентуални нарушения от страна на ползвателите им.

От там поясниха, че кметът на с. Годлево съвместно със служител на парковата охрана от дирекция „Национален парк Рила“ са извършили проверка и заедно са посетили района. Към момента на проверката е установено, че в местността Студена вода не се извършва паша. От дирекцията уточняват още, че пасището в местност Хвърлена клада е част от пасището Вълчи дол, отдел 1002 в Парков участък – Белица, на отстояние от над 500 м над ограденото с мрежа и камъни резервно водохващане, което в момента не се използва. От там твърдят още, че районът не е вододайна зона и там не се извършва паша на домашни животни в непосредствена близост до съществуващата зона А от СОЗ.

toppressa.bg

 

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *