Пет нови социални услуги в община Благоевград ще се реализират в рамките на 30 месеца

Одобрено за финансиране е проектното предложение на Община Благоевград „Нови социални услуги за деца и младежи в oбщина Благоевград“. Средствата за реализация на проекта са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите- ЕТАП 2-предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ  1.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури предоставянето на пет нови социални услуги в община Благоевград: Дневен център за деца и младежи с увреждания,  Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище за младежи от 15 до 18 години, Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. Общият капацитет на новите услуги е 172 места. Материалната база за тях е изградена със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Проектните дейности ще се реализират в рамките на 30 месеца, а стойността на проекта е 2 201 204. 72 лв.

 

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *