Пет нови контейнера за текстилни отпадъци в Благоевград

Днес в Благоевград бяха поставени пет нови контейнера за текстилни отпадъци.

Те са брандирани със знака на община Благоевград, както и с надписи, обозначаващи тяхното предназначение.

Поставени са на възлови места, в централна градска част и широк център, за да могат да бъдат достъпни за гражданите. Първите пет контейнера са монтирани на ул. „Св. Иван Рилски”, до сградата на Камерна опера, пред сградата на пощата, в ляво от стълбището, пред сградата на магазин „Билла”, на ъгъла до стоянката на такситата, ж. к. „Еленово”, ул. „Георги Андрейчин”, на автобусната спирка срещу Супермаркета и ключаря, до зеленчуковия и цветарския магазин, както и в кв. „Струмско”, срещу страничния вход на магазин „Стоми”.

В контейнерите можете да оставяте стари обувки, дрехи, чанти, колани и текстилни отпадъци. Целта на тази система е рационално управление на текстилните отпадъци, рециклиране, което да подсигури повторното им използване от социлано слаби граждани.

Община Благоевград предоставя на фирма ,,Евротекс“ ЕООД правото да организира на територията на общината система за разделно събиране, съхранение, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилни материали, както и правото да използва елементи от общинската инфраструктура за разполагане на специализирани метални контейнери. Всички дейности са за сметка на фирмата. Проектът TexCycle осигурява лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за разчистване на ненужните дрехи, като така успява да предотврати тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата или да бъдат разпиляни в близост до контейнерите за смесени битови отпадъци и нерегламентирано изгорени.

Проектът съчетава в себе си основните принципи на рационално управление на отпадъците в съвременното екологично законодателство:

  • Давайки втори шанс за удължаване на жизнения цикъл на дрехите втора употреба
  • елиминирането на депонирането им и цялостното отрицателно екологично въздействие
  • спестяване на енергия и суровини

Подобен род системи съществуват в повечето европейски държави от доста години. Общината изгражда такава система, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики.

Фирма ,,Евротекс“ ЕООД има дългогодишен опит в оползотворяването на текстилни отпадъци. В съоръжението за третиране облеклата преминават през процес на подготовка за повторна употреба. В съответствие със стратегиите на ЕС относно управление на отпадъците и кръговата икономика, целта е те да бъдат оползотворени съгласно йерархията при управление на отпадъците, която поставя като най-добра алтернатива повторната употреба на отпадъците. Облеклата и другите текстилни материали, които са годни за повторна употреба и са преминали през дезифекция се използват повторно като дрехи втора употреба. По този начин ненужната за някого дреха ще бъде достъпна за някой, на който му харесва и иска да я носи и тя ще удължи своя жизнен цикъл. TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна институциите за социално подпомагане в общините, в които извършва събиране. Част от текстилните материали се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия, друга част се разделят по материи и цветове, изрязват се ципове и копчета и се предават за производство на изолационна вата.

Ключов аспект на успешното прилагане на Европейската стратегия за кръгова икономика е повишаването на обществената информираност относно устойчивото третиране на отпадъците. Успоредно със събирането на употребявани дрехи, TexCycle развива и комуникационна стратегия, чиято цел е повишаване на информираността и промяна в навиците за изхвърляне на непотребни облекла.

Повече информация можете да откриете на сайта: www.texcycle.bg или на фейсбук страницата на TexCycle: https://www.facebook.com/TexCycle

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *