Партиите ще могат да финансират предизборните си кампании с най-много 3 млн. лв.

Партиите ще могат да финансират предизборните си кампании с най-много 3 млн. лв.

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи таван за финансирането на предизборната кампания. Партиите и коалициите не могат да изхарчат повече от 3 млн. лв., а инициативните комитети – повече от 200 хил. лева.

 

Кампанията ще се финансира от собствени средства на партиите и на регистрираните кандидати, както и дарения от физически, юридически лица и еднолични търговци по определен ред.

Ако дарението е повече от една минимална заплата – 650 лв., дарителят предоставя декларация за произхода на парите. Когато дарението или предоставените средства са над 1000 лв., Сметната палата ще проверява за съответствие между размера на дарението и размера на доходите на дарителя.

Анонимните дарения са забранени. Забранено е и финансиране от юридически лица и еднолични търговци, които имат просрочени публични задължения или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Кампанията не може да се финансира и от чуждестранни физически лица, със средства от религиозни институции, от чужди правителства, чуждестранни държавни предприятия, чужди търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Забранява се безплатното използване на публичен административен ресурс по време на предизборната кампания. Това са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване, движими, недвижими вещи, държавна или общинска собственост. След изборите партиите, коалициите и инициативите комитети трябва да отчетат похарчените средства пред Сметната палата.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *