20 януари, 2021

Pirin Press

Пиринският новинар

От 14.01.2021 г. започва данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци

От 14.01.2021 г. започва данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци. Без промяна остават законоустановените срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци, а именно I-ва вноска до 30 юни и II-ра вноска до 31 октомври на годината за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 • За първото тримесечие – до 31 януари;
 • За второто тримесечие – до  30 април;
 • За третото тримесечие – 31 юли;
 • За четвъртото тримесечие – до 31 октомври

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали патентна декларация и в същия срок заплатят пълния размер на данъка ползват отстъпка 5 на сто.

Данъчно задължените лица ще бъдат уведомени в срок до 01 март за размера на дължимите данъци, респективно такса за битови отпадъци чрез изпращане на годишните съобщения за задължения.

Начините по които може да бъде извършено плащането са:

 • В брой
  • на касите на Дирекция „Местни данъци и такси“
  • на касите на „Изипей“
  • на касите на „Фаст пей“
 • В пощенски клон
  • с пощенски запис на данъчно плащане
 • По банков път
  • BIC: SOMBBGSF, IBAN:BG 87 SOMB 9130 84 13725344 при Общинска Банка АД
 • Онлайн
  • Чрез Виртуален Пос-терминал на сайта на Община Благоевград: www.blgmun.com

 

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *