Отстраниха 4 местни фирми от обществена поръчка за почистване на речно корито в Елешница за 2,8 млн. лв.

Непълноти в изискуемата документация и несъответствия с критериите за подбор спънаха по-нататъшното участие на големи фирми от Югозапада по две от обществените поръчки на община Разлог. Четири от общо петте фирми участнички по обществената поръчка „Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с. Елешница, община Разлог“, която е с обща прогнозна стойност от 2 852 389 лв. с ДДС, отпаднаха от надпреварата и ценовите им оферти не бяха отворени по време на проведеното в петък заседание на комисията поради констатирани пропуски и несъответствия в техническите предложения. Сред тях са две местни обединения от фирми – ДЗЗД „ТТЛ-Авон 2020“ и ДЗЗД „Божанов-Хидро“. В първата участници в обединението са фирмите на разложкия бизнесмен Иван Стойчев – „Триада транспорт и логистик“ ЕООД, и на банския бизнесмен Георги Бенин – „Авон 5“ ООД, а като трети лица в него са посочени фирмите „ССС Евро сървиз“, „Нивел Строй” ЕООД и „Треа 2015” ООД.

Във второто обединение участници са фирмите „Божанов Груп“ ЕООД на разложкия бизнесмен Николай Божанов и софийската „Хидростроителство“ ЕООД.

Другите две фирми, участнички в процедурата, които също бяха отстранени и не бяха допуснати до отварянето на ценовите предложения поради пропуски в техническите предложения, са благоевградските фирми „Растер-ЮГ“ на Радослав Костов и Антон Муртов, и „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов.

Единствената фирма, допусната до този етап на процедурата, чиято ценова оферта бе отворена, е „ВДХ“ – София, представлявана от изпълнителния директор Момчил Борисов. Дадената от нея цена е в размер на 2 850 092 лева с ДДС и е с 2297 лева по-ниска от общата прогнозна стойност по поръчката.

Същата фирма участва и като част от обединение „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, представлявана от Момчил Борисов и Живко Недев, по другата обществена поръчка на община Разлог – „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Аварийна подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог“, която е с обща прогнозна стойност от 4.2 млн. лв. с ДДС.

Другата фирма в обединението е софийската „Хидрострой“ АД, а като подизпълнител е посочена „СЕТ Инженеринг“ ЕООД.

„Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД бе и единственото от общо тримата участници в процедурата, чиято ценова оферта бе отворена. Дадената от дружеството цена е в размер на 4 199 364 лева с ДДС. Другите две фирми участнички бяха отстранени и ценовите им предложения не бяха отворени също поради пропуски в техническите им предложения и несъответствия с изискванията на възложителя. Това са софийската „Парсек Груп“ на Бончо Бонев и разложката „Миле инженеринг“ на Георги Фарфаров.

Предстои в законоустановения срок комисията да изготви протокол и да излезе с предложение за избор на изпълнител, което трябва да бъде одобрено от община Разлог в качеството на възложител и да се излезе с решение.

 

Struma.com

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *