Отписваме старите коли в КАТ до 2023 г.

Отписваме старите коли в КАТ до 2023 г.

Ако имате стара кола, която е била продадена преди 27 декември 2017 г., но все още се води на ваше име, вече можете да я прехврърлите в КАТ. Това предвижда поправка в Закона за движение по пътищата.

В текста се посочва, че прехвърлителят на регистрирано пътно превозно средство, чиято собственост е прехвърлена преди 27 декември 2017 г., за което приобретателят не е изпълнил задължението си да регистрира придобитото превозно средство в законоустановения срок от придобиването, може в срок до 31 декември 2023 г. да предостави в „Пътна полиция“ съответните документи.

След предоставянето на копието на документа, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността, регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система от отдел „Пътна полиция” при областната дирекция на МВР.

В информационната система се отбелязва прекратяването на регистрацията и се вписват данни за приобретателя, номер и/или дата на документа за прехвърляне на собствеността.

За прекратяването на регистрацията отдел „Пътна полиция“ издава на прехвърлителя, по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията. Разпоредбите ще се прилагат и когато собствеността на пътното превозно средство е прехвърлена на лице, което не е български гражданин или договорът е сключен извън територията на Република България.

Според вносителите при наличие на недобросъвестен купувач,
за тези случаи няма законов ред, по който продавачът да защити правата си, като в регистрите на моторните превозни средства бъде отразена промяната на собствеността и се прекрати регистрацията на превозното средство. Налице били дори случаи, в които български граждани са осъдени за престъпления, извършени с пътни превозни средства, чиито настоящи собственици не са изпълнили задължението си да сменят регистрацията на вече регистрираното пътно превозно средство. В мотивите на вносителите е записано, че със законовите промени се дава възможност на продавачът да защити правата си.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *