Организират детски празник „Ден на талантите“ на 25.09. в ДГ „Радост” – филиал „Ян Бибиян”

Организират детски празник „Ден на талантите“ на 25.09. в ДГ „Радост” – филиал „Ян Бибиян”

СДРУЖЕНИЕ КОМАТИНИЦА“

в качеството си на партньор по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи на територията на община Симитли“ с бенефициент ОБЩИНА СИМИТЛИ

и

Детска градина „Радост” – филиал „Ян Бибиян”

по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, с номер на договор по ОП „НОИР“ – BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C01 и в изпълнение на ДЕЙНОСТ 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“

 

ОРГАНИЗИРАТ детски празник

„Ден на талантите“ 

 

НА 25.09.2020 г. от 17:30 ч.

В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Мероприятието ще се проведе при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условия и указания на Заповед №РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Моля, носете лични предпазни средства!

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *