Общински съвет Банско прие решение за освобождаване от наеми на наематели или ползватели на общински нежилищни имоти

Общински съвет Банско прие решение за освобождаване от наеми на наематели или ползватели на общински нежилищни имоти

По предложение на кмета Иван Кадев, наем няма да плащат тези, които поради въведените ограничения в епидемичната обстановка със заповед на министъра на здравеопазването са преустановили своята дейност. Платените наеми за периода на преустановената дейност няма да се възстановяват, а ще се прихващат от следващи дължими наемни вноски.
За срок от пет стопански години ще бъдат отдадени под наем пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, реши общинския съвет. Площите са в землищата на град Банско, град Добринище, село Кремен, село Обидим, село Гостун и село Филипово. Разпределението на земите ще бъде без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
На днешната си сесия общинските съветници решиха още община Банско да участва като партньор с проектно предложение по Програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средни предприятия в туризма за внедряване на иновации и цифровизация в туристическия сектор. Проектното предложение ще бъде: „Иновации за потребителска ценност: Дигитален набор от инструменти за устойчиво развитие на малките и средни предприятия в туризма“.
Във връзка с проект „Сътрудничество за зимен туризъм, щадящ околната среда“, изпълняван от Метрополитан община Ерзурум, съвместно с Община Банско, и създадените отношения между двете общини, Общински съвет Банско даде съгласие за побратимяване с Община Ерзурум и одобри споразумение за сътрудничество.
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *