Общинският съвет в Банско заседава днес

Общинският съвет в Банско заседава днес

В дневния ред са включени за разглеждане 18 точки.

Местният парламент дебатира по предложение на кмета Иван Кадев относно постъпило писмо за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД” АД.

Общинските съветници разглеждат и предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост в полза на „Регионална занаятчийска камара – Банско“.

По време на редовната сесия съветниците трябва да се запознаят и произнесат и по проведения конкурс за заемане на длъжността управител на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ – БАНСКО” ЕООД, както и по предложението за предприемане на действия за осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество между Община Банско и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Общинският съветник Костадин Дурчов ще докладва за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2021г.

Трябва да бъде разгледан и въпросът със структурата на Общинската администрация и числеността на служителите и работниците в Община Банско, както и определяне месечните възнаграждения на кметовете на град Добринище, село Филипово и град Банско.

Един от най-важните моменти в работата на съветниците в Банско е разглеждане и приемане на проект за бюджета на Община Банско за 2021 година. Точката е под номер 16 в дневния ред на заседанието днес.

 

bnr.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *