4 март, 2021

Pirin Press

Пиринският новинар

Общинска администрация -Банско обявява свободно работно място за длъжността: СПЕЦИАЛИСТ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване .
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Кандидатите да имат завършено средно специално или /и/ висше образование. Предимство е придобита специалност в областта на архитектурата, строителството и геодезията.
2.Наличието на професионален опит в областта на строителството, архитектурата и геодезията, също е предимство за кандидата.
3.Добри компютърни умения, за предпочитане – работа с програмни продукти за техническо чертаене./AutoCad, CorelDraw/

ІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Извършва техническа обработка на документи в отдел „ТСУ” и спомага дейността на общината по осъществяване на контрол в строителството.

III . НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
-Заявление от кандидата /свободен текст или стандартно от фронт-офиса на общината.
-Документ /диплом / за завършено образование /копие/.
-Автобиография.
-Документ, удостоверяващ професионалния опит, при наличието на такъв /трудова, служебна, осигурителна книжка/-копие.
-Сертификат за компютърни умения, при наличието на такъв.

ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 10.12.2020год. /четвъртък/
Място за подаване на документите: ФРОНТ-ОФИСА на Общинска администрация –Банско, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр.Банско, пл „Никола Вапцаров” №1.

За допълнителна информация –телефон: 0749 / 8 86 42, служба „Човешки ресурси”

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *