Общините от Югозападния район за планиране издигнаха своите кандидати за членове на ръководството на НСОРБ

Общините от Югозападния район за планиране издигнаха своите кандидати за членове на ръководството на НСОРБ

В работата на регионалното делегатско събрание в Югозападния район за планиране взеха участие представители на 52 общини от областите Благоевград, Перник, Кюстендил, София област и София град. За председателстващ заседанието бе избран кметът на община Правец Румен Гугински.

В състава на УС общините от ЮЗР имат квота от четирима представители. Съгласно Устава на НСОРБ, Столична община има по право място в състава на 23-членния Управителен съвет, затова делегатите от София не вземат участие в гласуването на издигнатите номинации.

Издигнати бяха 6 номинации: на кметовете на Петрич Димитър Бръчков, на Елин Пелин Ивайло Симеонов, на Кюстендил Огнян Атанасов, на Дупница Първан Дангов, на Белица Радослав Ревански и на Перник Станислав Владимиров.

Пред своите колеги те заявиха:

Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич:

През предходния мандат членовете на УС на НСОРБ бяхме достатъчно борбени, диалогични и успешно настоятелни. Много от въпросите, за чието решаване настоявахме пред различни министерства, остават открити и ще са ни необходими още усилия и работа, за да постигнем желаните резултати за българските общини.

 

Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин:

Всички преговори с държавата по въпроси, засягащи общините, се водят от членовете на УС на НСОРБ. С колегите, с които имах честта да работя през последните два мандата, винаги сме  отстоявали интересите не на своите, а на всички общини. За мен финансовата децентрализация остава важен приоритет за бъдещата работа на Сдружението. За първи път, през този мандат, имаме шанса да се чувстваме наистина кметове, тъй като ще разполагаме с достатъчно средства, за да покажем своите амбиции и възможности. Това е сериозна стъпка към въвеждане на справедлив и равен старт за всички и се надявам, че ще прекрати практиката на емисарите на обещания сред общините. Убеден съм, че с постигнатото през предходния мандат и с поуките от грешките можем да бъдем още по-успешни в следващите четири години. И занапред не бих си позволил в работата си от името на Сдружението да говоря за община Елин Пелин, освен ако не трябва да дам положителен пример от нашия опит.

 

Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил:

Спецификата на региона изисква по-голямо детайлизиране при разработването на приоритетите по отделни политики и при дефиниране на възможностите за финансиране. Включването на Столична община в Югозападния район за планиране значително променя профила на региона и останалите общини остават в неблагоприятна позиция по отношение достъпа до европейски средства.

Не ме е страх да влизам в битки. Ще го правя и за напред. Който и от колегите да бъде избран, ще работя в подкрепа.

 

Първан Дангов, кмет на Община Дупница:

Познавам работата на НСОРБ от години и с радост установявам какви значителни успехи е постигнало днес. Убеждението ми като кмет е, че заедно трябва да използваме всички инструменти на местната власт за да постигаме повече за хората, да бъдем диалогични, непримирими с лошите практики и да умеем да носим отговорност. Аз съм екипен играч. Имаме потенциал да играем съществена роля при формирането на политики. Общините са най-стабилната власт и затова е поставена под най-сериозен натиск от всички страни.

 

Радослав Ревански, кмет на Община Белица:

Радвам се, че има колеги, желаещи да работят в УС на НСОРБ. През изминалия мандат сме водили много битки и сме постигнали много. Повечето имаме партийна значка на ревера си, но никога в преговорите в интерес на общините, партийната позиция не е доминирала. Политическата пъстрота винаги е била богатството на Сдружението и никога не е била проблем в неговата работа. Това ни е давало самочувствието, изправяйки се от името на най-влиятелната обществена организация у нас, да чувстваме подкрепата на всички свои колеги и да съдействаме за стабилното развитие на местната власт. Предстои всеки от нас да бъде част от работата на структури на национално ниво и е важно всички все така добросъвестно да защитаваме интересите на всички общини.

 

Станислав Владимиров, кмет на Община Перник:

Пожелавам на всички колеги успешен мандат, здрави нерви и много късмет. Кметовете са фронт-офисът на цялата държавна машина. Трябва да бъдем най-активни и справедливи, за да опазим вярата на хората в държавата. НСОРБ се е утвърдило като значима организация, изпълнена със съдържание, която помага на всеки от нас да преодолява предизвикателствата. Сдружението успява да бъде мост към институциите на централната власт в постигане на повече възможности в полза на всички български граждани.

След поименно гласуване за членове на УС бяха издигнати кандидатурите на кметовете на Петрич Димитър Бръчков, на Елин Пелин Ивайло Симеонов, на Белица Радослав Ревански и на Перник Станислав Владимиров.

За член на Контролния съвет на НСОРБ бе номиниран кметът на Община Сливница Васко Стоилков.

Изборът на членове на УС и КС ще бъде направен от общото събрание на НСОРБ, което ще се поведе в края на месец февруари.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *