Община Симитли спечели нов социален проект

Община Симитли спечели нов социален проект

Община Симитли спечели нов социален проект с наименование „Разширяване обхвата на учебни и рехабилитационни дейности, чрез ново допълнително обзавеждане и оборудване на ЦСРИ-гр.Симитли“.

Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика ще отпусне на община Симитли 35 802,67 лева за закупуване на ново оборудване и обзавеждане, с цел разширяване обхвата от рехабилитационни и учебни дейности, които да се провеждат в Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Симитли.

Основната цел на проекта е да бъде предоставена качестевна социална услуга, която да кореспондира с индивидуалните потребности на ползвателите, като задоволи максимално техните възможности за справяне с трудностите, свързани с тяхната реинтеграция.

Чрез осигуряване на допълнително обзавеждане и оборудване, ще се разшири спектъра от предоставяните социални услуги в ЦСРИ и ще се задоволи индивидуалните потребности на ползвателите, с акцент върху подобряване на общото физическо състояние, правенция на заболяванията и повишаване на информационно образователната им култура. Ще се улесни достъпа до рехабилитация и подкрепа за социално включване на повече деца и младежи с увреждания и възрастни от общността.

Предвидено е да бъдат закупени специализирани терапевтични уреди за подобряване на двигателната активност, както и компютърна техника за обучителна и образователна подкрепа за социално включване.

Срокът за изпълнение е до 30.11.2020г. Общината ще дофинансира дейностите с 6 819,56лв., като общата стойност на проектае 42 622,23 лева. Предстои да бъде проведена процедура за избор на изпълнител.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.