Община Сандански спечели мащабен проект: Пречиствателна станция за отпадъчни води

Община Сандански спечели мащабен проект: Пречиствателна станция за отпадъчни води

 С Решение на Управителния съвет на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите, внесеният от кмета Атанас Стоянов значим и ключов екологичен проект, бе одобрен.

ПУДООС одобри и размерът на безвъзмездното финансиране на проекта, на стойност 14 414 201,51 лв. с ДДС, което го прави най-големият одобрен инвестиционен проект за община Сандански.

Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде изградена в местността „Боруна“, землището на град Сандански. Тя е проектирана за пречистване на всички отпадъчни и канализационни води на град Сандански, както и на село Поленица от съществуващата смесена /канализационни и дъждовни води/ система.

Техническите и екологични параметри на съоръжението отговарят на съвременните изисквания във ВиК отрасъла, като това ще създаде най-добрите и оптимални предпоставки за комплексно пречистване на отпадните води на гр. Сандански и с. Поленица през следващите десетилетия.

Автоматизираната технология и модерното управление на процесите по пречистване в нея, както и съвременното техническо оборудване на станцията, ще позволи технологична работа при висока енергийна ефективност и минимални разходи за поддръжка и персонал на съоръжението.

Чрез реализацията на значимия проект и изграждането на пречиствателната станция, община Сандански ще покрие критериите за екологичните норми на отпадъчните води, което несъмнено ще допринесе за по-чиста и благоустроена жизнена среда в региона. От друга страна, проектът ще създаде по-големи възможности за бъдещи инвестиции, свързани с техническата инфраструктура – реконструкция и подмяна на силно амортизираната водопроводна и канализационна мрежа в града ни.

Изграждането и функционирането на пречиствателното съоръжение е важен етап към подобряване качеството на живот в Сандански и региона и ще даде голям положителен екологичен ефект, свързан с чистота на водите, въздуха и околната среда.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *