Община Благоевград стартира изпълнението на строително – монтажните работи на сградата на Държавна агенция „Архиви“

Община Благоевград стартира изпълнението на строително – монтажните работи на сградата на Държавна агенция „Архиви“

Община Благоевград стартира изпълнението на строително – монтажните работи на сградата на Държавна агенция „Архиви“, която е разположена на ул. „Арсений Костенцев“ № 2 в град Благоевград. Разрешението за строеж е влязло в сила и е издаден протокол № 2 от 09.11.2020 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

По проекта се предвижда да бъдат въведени пакет от енергоспестяващи мерки – обновяване на фасадите, подмяна на дограмата, ремонт на общите части и санитарните помещения, подмяна на отоплителната инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и др., което ще доведе до намаляване на енергийното потребление и постигане на по-чиста околна среда в дългосрочен аспект.

Общата стойност на проекта е 438 975, 97 лв., срокът за изпълнение е 12 месеца, безвъзмездната финансова помощ е със средства, осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *