Община Белица напомня на собствениците на кучета, да заплатят годишна такса

Община Белица напомня на собствениците на кучета, да заплатят годишна такса

Община Белица напомня на собствениците на кучета, че Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД) ги задължава ДА ЗАПЛАТЯТ ГОДИШНА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ.
Може да бъде изображение с куче
Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси е 31 март.
Размерът на годишната такса е 5,00лв. за Община Белица.
Освободени от такса, съгласно чл.175,ал.2 от ЗВмД са:
• кастрирани кучета;
• кучета на инвалиди;
• служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
• кучета, използвани от Българския червен кръст;
• кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
•ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
Отговорности на собствениците и гледачите на животни:
• Да ги регистрират.
Резултат с изображение за „куче регистрация“
Всички кучета подлежат на задължителна регистрация в Интегрираната информационна система на БАБХ ВетИС. Регистрацията се извършва в седем дневен срок от придобиването му или на 4 месечна възраст от лицензиран ветеринарен лекар. При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784, издава се паспорт (27.1.2015г.) по образец (ако няма), ваксинация и обезпаразитяване (в зависимост от възрастта). В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето, собственикът уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните за промяната.
• Да се грижат за здравето им и да осигуряват необходимото им ветеринарномедицинско обслужване(ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс), както и да ги предпазват от болка и стрес;
Резултат с изображение за „куче регистрация“
• Да не бъдат оставяни без наблюдение и да се следи те да не представляват заплаха за околните животни и хора. Не трябва да се допуска замърсяване или унищожаване на околната среда от животното. Забранени са действия на животното, увреждащи чуждо имущество. При причиняване на вреда от животното собственикът му носи имуществена отговорност.
Административната регистрация на всяко куче е задължителна, в т.ч и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.
Регистрацията се извършва в стая 104 в сградата на Общинска администрация Белица. При констатирани нарушения собствениците носят административно- наказателна отговорност, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА:
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *