Новият собственик на автогарата в Банско запазва дейността и

Новият собственик на автогарата в Банско запазва дейността и

Автогарата на гр. Банско ще продължи да функционира като такава, макар и на по-малка площ, паркингът за автобуси пред нея ще се запази, а останалата част от съществуващата сграда на ул. „Патриарх Евтимий“ ще се превърне в луксозен спа комплекс, външен басейн с плаж, фитнес, ресторант и магазини. Ще бъде изграден и подземен паркинг за посетителите на комплекса в границите на имота.

Това обяви новият собственик на автогарата, която купи преди няколко месеца от „Транс-Пирин“ – Разлог, след като дружеството обяви, че няма пари да я поддържа. Намеренията на „Гранд хотел Банско“ ЕАД, който държи съседен терен с едноименния хотел, бяха обстойно описани в инвестиционно предложение до РИОСВ -Благоевград. От екоинспекцията „Гранд хотел Банско“ иска да одобри промяната на проекто-устройствения план от „за автогара“ в „за автогара и обществено обслужване. Този ПУП бе изработен въз основа на Решение №209 по Протокол №13 от проведено на 31.07.2020 г. заседание на Общински съвет – Банско.

Целият терен на автогарата е с площ 4618 кв.м. След реализирането на инвестиционното намерение ще има слабо изменение на уличната регулация, изразяващо се в изместване пешеходната алея. Районът предвижда новото строителство да е с височина максимум 10 метра до кота „корниз“ и поне 20% озеленяване. С плана не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
Според РИОС – Благоевград при така обявените намерения за частична промяна предназначението на автогарата няма основание да се изисква провеждане на процедури по оценка на въздействие върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии и на зони в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, поради което не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия по време на строителството ще са локални, временни и обратими.

Припомняме, че тази пролет кметът на Банско Иван Кадев изрази силното си притеснение, че след покупката на автогарата курортът остава без място за спиране на автобуси и това ще е поредният удар върху туризма. Той заяви, че ще проведе среща с новия собственик, на която ще настоява да се запази част от терена, за да може да се извършват транспортните услуги и пътуващите да могат безопасно да слизат и да се качват от автобусите. Кадев имаше и резервен план – проектиране на нова сграда за автогара. Видимо срещата е била успешна и автобусите ще продължат да спират на същото място, както и досега.

Собственик на „Гранд хотел Банско” е фирмата на Паскал Дойчев „Зет Пропъртис“, а стопанисваща обекта фирма е „Пи Енд Пи Маунтин“, която се представлява от Андон Атанасов. Седалището на двете дружества е на един и същи адрес.

Автогарата никога не е била собственост на община Банско. Предишният й собственик – дружество „Пирин Транс”, я придоби от държавата чрез приватизационна сделка през 1998 г.

 

Struma.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *