На 24 февруари отбелязваме 29 години от обявяването Национален парк „Рила“

Дирекцията на НП „Рила“ отбелязва 29-годишнината от обявяването на Национален парк „Рила“ за защитена територия. За годишнината ще бъде представен филма „29 години Национален парк „Рила“. Той ще бъде излъчен онлайн на фейсбук страницата Национален Парк Рила на 24 февруари 2021 г. в 11.00 часа от Посетителски-информационен център – Благоевград.
Забележителни кадри представят уникалната природа и биологично разнообразие. През погледа на експертите на Парка е акцентирано на водното богатство и вековните гори в най-големия национален парк у нас.
На 24 февруари от 9,30 до 17 ч. в посетителските центрове на парка в Паничище и Самоков са обявени Дни на отворените врати, където всеки желаещ може да научи интересни и любопитни факти за защитената територия.
Национален парк „Рила“ е най-големият от трите национални парка на територията на България. Обявен е на 24 февруари 1992 г. Паркът обхваща територия с площ над 81 046 хектара в централните и най-високи части на планина Рила. Той е създаден с цел запазване на комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им биоразнообразие, природни местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.
От територията на парка извират едни от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров – Марица, Искър и Места. Паркът се простира между 800 и 2925 м надморска височина и на неговата територия са разположени над 120 естествени езера, повечето с ледников произход. На територията на парка се намират четири резервата – „Парангалица”, „Централен Рилски резерват“, „Ибър“ и „Скакавица“.
Национален парк „Рила“ е значим природозащитен резервоар. В него се съхранява 38% от срещащите се в България растения, 80% от безгръбначните животни, 80% от глациалната езерна флора и фауна и 20% от сухоземните гръбначни животни.
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *