На заседание на управителния съвет на НСОРБ проведено във Велико Търново , кметът на Белица Радислав Ревански, взе дейно участие

Управителният съвет на НСОРБ на редовното си заседание, проведено на 11.09.2020 г. във Велико Търново, разгледа резултатите от Съвета по децентрализация на държавното управление, който бе свикан по настояване не общините на 26 август тази година. Предложенията на НСОРБ за актуализация на Стратегията за децентрализация на държавното управление 2016-2025 г., на Програмата за нейното изпълнение през следващите пет години от Междуведомствена работна група с участието на общините, бяха приети от Консултативния орган. Членовете на УС, които взеха участие в работата на Съвета по децентрализация, споделиха своите впечатления от проведените конструктивни дискусии и дадоха положителна оценка за усилията на Сдружението и постигнатия тласък на процеса по децентрализация.

Снимка на Национално сдружение на общините в Република България - НСОРБ.

Председателят на УС и кмет на община Велико Търново Даниел Панов е изразил пред министър Петя Аврамова, която председателства Съвета, неудовлетвореността на общините от неглижирането от страна на представителите на министерствата ангажимента към Консултативния орган. От името на НСОРБ той е призовал държавните институции да възприемат участието си в Съвета по децентрализация с отговорност, релевантна на сериозното и задълбочено отношение, което имат местните власти към процеса на децентрализация. Кметът на община Самоков и член на УС Владимир Георгиев сподели, че в рамките на проведеното след близо 5-годишно прекъсване заседание на Съвета по децентрализация, единственият задълбочен анализ и сериозна позиция по обсъжданите въпроси е изразило НСОРБ. Категоричната позиция на НСОРБ дава реални резултати – МРРБ вече инициира формирането на работна група, която ще подготви проект на актуализация на стратегическия оперативния документ, свързани с децентрализацията. На днешното си заседание УС на НСОРБ обсъди и кандидатурите на деветима представители на Сдружението в експертния орган, който има нелеката задача да насочи процеса на децентрализация към реален практически напредък.

УС на НСОРБ прие решение в състава на работната група да вземат участие членовете на УС Калин Каменов – кмет на община Враца, Владимир Георгиев – кмет на община Самоков, Ивайло Симеонов – кмет на община Елин Пелин и Радослав Ревански – кмет на община Белица, членът на КС на НСОРБ и кмет на община Кюстендил Петър Паунов, председателите на общинските съвети на Димитровград – Гергана Кръстева и на Стражица Илиян Маринов и представителите на екипа на НСОРБ Благой Станчев и Даниела Ушатова.

Заместник-председателят на УС и кмет на община Троян Донка Михайлова запозна колегите си от УС с резултатите от проведените консултации със секторните министри по Бюджетна процедура 2021. Ръководството на НСОРБ се обедини около позицията, че подобни срещи са полезни и продуктивни, независимо от това че финалното решение за размера на ресурса ще зависи от макроикономическата прогноза за страната за следващата година и от определените на тази база от МФ разходни рамки за съответните секторни политики. По предварителна информация по Бюджет’2021 се очаква дефицит (около 3%), както и нива на ръста на БВП, близки до тези от 2019 г. Тази прогноза дава основание за известен скептицизъм относно очакваните от общините увеличения на средствата по стандартите и на трансферите. НСОРБ ще продължи да търси алтернативни варианти за подкрепа на общинските разходни ангажименти през следващата година, вкл. и чрез инструмента REACT – EU и от Фонда за възстановяване и подпомагане на ЕС .

Съгласно бюджетната процедура, предстои в срок до 16 октомври да бъдат проведени и консултациите с Министъра на финансите по законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. по чл. 77 от ЗПФ в частта му за общините, както и да бъдат публикувани проектите на ЗДБРБ и на РМС за стандартите за делегираните от държавата дейности за 2021 г. УС възложи на своя председател да изпрати до Министъра на финансите консолидираното предложение на НСОРБ по Бюджет 2021, с отразени договореностите от срещите със секторните министри в срок до 18.09.2020 г.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева запозна ръководството на Сдружението с резултатите от участието в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, в срещата с вицепремиера Томислав Дончев и партньорските организации по ЗУСЕСИФ и с министър Петя Аврамова по дигитализация на процесите в строителството. Разширена информация за резултатите от водените разговори и постигнатия напредък е поместена в Електронния бюлетин на Сдружението на https://www.namrb.org/elektronen-biuletin

Членовете на УС на НСОРБ обсъдиха предложения за промени в данъчните закони, както и становище по ЗИД на Закона за управление на отпадъците. В работата на съвместните Управителния съвет взе участие и председателят на Постоянната комисия по „Екология и чиста среда“ към НСОРБ Недим Тахиров – началник отдел „Опазване на околната среда“, община Разград. Подробна информация по обсъжданите законодателни промени очаквайте в следващия Електронен бюлетин на НСОРБ.

В работата на заседанието на УС на НСОРБ взеха участие и членовете на Контролния съвет на НСОРБ.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *