Нараства средната брутна месечна работна заплата за област Кюстендил

Нараства средната брутна месечна работна заплата за област Кюстендил

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2019 г. достигат 27.3 хиляди, което е с 1.6% по-малко спрямо края на септември 2019 година, сочат  предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ)

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.4 и 13.5%. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.2% (до 7.1 хил.), а в частния сектор – с 2.1% (до 20.2 хиляди).

процент

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 1.4% по-малко в сравнение с края на декември 2018 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на декември 2019 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Строителство” и „Селско, горско и рибно стопанство”.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 914 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.3%. Най-голямо увеличение има в „Образование”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Финансови и застрахователни дейности”.

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2019 г. за обществения сектор е 1 144 лв., а за частния – 831 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 13.5%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Образование“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 18.2%, а в частния сектор – с 11.2%.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.