Музеен комплекс – Банско ще получи 22 000 лева по проект

Музеен комплекс – Банско ще получи 22 000 лева по проект

В навечерието на светлите Коледни празници, Музеен комплекс-Банско получи одобрение на проектно предложение, с което участва в обявената от Министерството на културата сесия за финансиране на дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии. Музейните работници кандидатстваха с проект за реновиране и оборудване на фондохранилищата в музея на стойност 22 хил. лв. В резултат от реализацията на проекта, ще се усъвършенства и модернизира една от основните музейни дейности, свързана с опазването на движими културни ценности. Новото оборудване ще окаже благотворен ефект и върху тяхното представяне и по-удобно включване във временни експозиции, мобилни изложби и др. Музейният комплекс ще се възползва от предоставената възможност и ще продължи усилията си за издирване, съхраняване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Банско.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.