Министерският съвет одобри Годишен доклад за 2019 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия 2020

Министерският съвет одобри Годишен доклад за 2019 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия 2020

Правителството одобри Годишен доклад за 2019 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия 2020. Документът представя състоянието и тенденциите в основните показатели, характеризиращи общественото здраве през 2019 г. Средната продължителност на живота продължава да се увеличава и достига 74.9 г. Отчита се трайна тенденция за намаляване коефициента на детската смъртност, която през 2019 г. бележи най-ниското ниво в история на демографската статистика – 5.6 на 1 000 живородени деца. За сравнение през 2000 г. детската смъртност е 13.3 %о, а през 2010 г. – 9.4 %о.

Коефициентът на общата смъртност е 15.5 на 1 000 души, като смъртността при мъжете е по-висока, отколкото при жените, както и тази в селата спрямо градовете. Запазва се структурата на умиранията по причини, като водещи продължават да са болестите на кръвообращението и новообразуванията. Както в ЕС, така и в България налице са негативните промени във възрастовата структура на населението. Запазва се тенденцията за намаляване на раждаемостта – коефициентът на общата раждаемост е 8.8 %о, при коефициент за европейските страни (9.7 %о).

През 2019 г. заболяемостта от злокачествени новообразувания достига 434.9 %ооо. България все още е с по-ниски стойности по този показател в сравнение със страните от ЕС, където коефициентът е 572.9%ооо.

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар, програмите и проектите в областта на общественото здраве. Разгледани са рисковите фактори тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност. Основно предизвикателство за здравето на гражданите остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност.

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *