Минималната заплата да стане 650 лева от догодина, предвижда постановление на Министерски съвет

Минималната заплата да стане 650 лева от догодина, предвижда постановление на Министерски съвет, качено за обществено обсъждане.
Увеличението й с 6,6% – от 610 лв. на 650 лв.
, ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и неравенствата в разпределението на доходите, както и ще повиши  потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда и тяхната мотивация и заинтересованост от запазване на работните места и намаляване на нелоялната конкуренция, пише в мотивите на социалния министър Деница Сачева, вносител на промените.

Съгласно Конвергентната програма 2020-2023 г. от април 2020 г. се очаква БВП през текущата година да спадне с 3,0% в реално изражение. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2.1%, а нивото на безработица се очаква да се покачи с около 2 пр. п. спрямо 2019 г. до 6.2%.

За 2021 г. е направено допускане, че възстановяването на икономическата активност в страната ще бъде свързано и с възстановяване в броя на заетите на нивото им от 2019 г. Предлаганият размер за 2021 г. е в съответствие с Управленската програма на правителството на Република България (2017-2021 г.) и определен в актуализираната Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., посочва още в мотивите си Сачева.

И допълва, че липсата на актуализация на минималната заплата ще окаже негативно въздействие върху реалните доходи на работниците и върху способността на българския бизнес да моделира успешно моделите на управление в съответствие с икономическото развитие и перспектива.

Като част от политиката по доходите, минималната работна заплата отговаря на обективната икономическа и социална ситуация в страната. Икономическото развитие през 2020 г. е силно засегнато от извънредните обстоятелства, свързани с управлението на рисковете от развитие на епидемиологичната ситуация от COVID-19 и защита здравето на населението. Именно заради това въведените компенсаторни инструменти и фундаментът на самото забавяне дават основания да се прогнозира бързо възстановяване.

Пандемията от COVID-19 дава отражение на икономиката, като доведе до увеличаване на безработицата поради съкращаването на работни места, загубата на доходи на работниците и намаляване приходите на предприятията, особено чувствително в някои отделни сектори, пише още в мотивите.

Минималната  работна заплата е инструмент с потенциал да повлияе положително на конкурентоспособността и жизненото равнище, за да се смекчат икономическите и социалните последици от забавянето на положителните макроикономически тенденции и показатели през последните години. Като резултат от положителните тенденции през последните две години е и ръстът на средната работна заплата за страната, която  нараства с двуцифрени темпове, съответно с 10,5% през 2018 г.,(1 146 лв.) и с 11,1% през 2019 г.(1 247 лв.).

Средната работна заплата продължава да нараства и през 2020 г. През първото тримесечие на 2020 г. средната работна заплата за страната нараства с 9,0% и достига 1 317 лв., като в обществения сектор заплатите нарастват с 10,6%  и достигатп1 339 лв., а в частния сектор се отбелязва ръст от  8,6% и средна заплата от 1 311 лв.
Средната работна заплата общо за страната e 1 337 лв., нараства с 6,1% спрямо същото тримесечие на 2019 г. В обществения сектор е отчетена средна работна заплата от 1 370 лв.,  ръст от 6,9%  в сравнение със същия период на 2019 г., в частния сектор на годишна база заплатите нарастват с 5,8% и достигат 1 326 лв.

Последните данни на НСИ за пазара на труда за 2019 г. доказват, че увеличенията на минималната работна заплата през последните три години не оказват негативно влияние върху заетостта и безработицата и коефициентът на безработица достигна 4,2%.

 

Pariteni.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *