КПКОНПИ със скандално разкритие: 15 г. Якоруда била без главен архитект, титулуваният като такъв А. Мунев е нелегитимен

КПКОНПИ със скандално разкритие: 15 г. Якоруда била без главен архитект, титулуваният като такъв А. Мунев е нелегитимен

В продължение на 15 години Община Якоруда е била без главен архитект. На този законов абсурд, който е без прецедент вероятно в цяла Европа, се натъкна Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, в която на 21 септември 2022 г. постъпил сигнал срещу тогавашния кмет на общината Нуредин Кафелов и титулувания от 2008 г. като главен архитект на общината Ангел Мунев. Според сигнала двамата висши общински служители оказват чадър над скандалния кмет на с. Конарско Ахмед Ахмед-Пачката и незаконната му дъскорезница в с. Бел камен, като пращат по институциите документи с подвеждащо и невярно съдържание, за да опазят дъскорезницата от бутане.

На 06.10.2022 г. КПКОНПИ започва проучване на сигнала. Цели 2 месеца трябват на антикорупционния орган, за да разбере, че Нуредин Кафелов се застреля на 14.11.2022 г. и вече не е между живите, в резултат на което на 07.12.2022 г. производството срещу него е прекратено. Остава само частта по отношение на Ангел Мунев.

Още в началото на проучването проверяващите се натъкват на факта, че Мунев всъщност не е главен архитект на общината. Преди 15 години, на 01.01.2008 г., Кафелов сключил с него граждански договор за абонаментно обслужване на общината срещу 350 лв. месечно, а като срок на договора е посочено „до провеждане на конкурс за главен архитект“. Конкурс така и не е проведен, в резултат на което 4 пъти през следващите години договорът на Мунев е подновяван, но винаги остава граждански. В него „гл. архитект“ фигурира като „консултант“, собственик на търговска фирма, който се задължава да извършва консултации за Община Якоруда 2 пъти месечно.

В чл. 7 на този договор е конкретизирано и какво точно се очаква от Мунев – да дава устни или писмени становища, мнения, съвети, съображения, указания и др., свързани с действащото или отменено законодателство в страната или в чужбина, за изготвяне на визи, одобряване на подробни устройствени планове и др.

Заинтригувани от служебния статус на Мунев в Община Якоруда, от КПКОНПИ изпращат искане до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да се установи съществуването или не на прикрито трудово правоотношение между Община Якоруда и архитект Ангел Мунев за длъжността „главен архитект“.

На  28.06.2023 г. от ГИТ докладват, че и към момента Ангел Мунев продължава да извършва трудова дейност с граждански договор като „главен архитект“ два пъти седмично – вторник и петък, от 10 до 17 ч., за което време в общината му е предоставено работно помещение, поради което Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Благоевград е разпоредила на сегашния вр.и.д. кмет Беди Осман да сключи трудов договор с Мунев, считано от 16.06.2023 г.

Осман получава и акт от „Инспекция по труда“ – гр. Благоевград за установяване на административно нарушение на трудовото законодателство заради това, че на дата 16.06.2023 г. Ангел Мунев работи като „главен архитект“ в общината без трудов договор.

В чл. 405а, ал. 3, във вр. с ал. 6 от КТ е определено, че ако страните по трудовото правоотношение не уговорят в писмена форма условията на договора или са обективно възпрепятствани да ги уговорят, постановлението на инспекцията замества трудовия договор и той се смята за сключен за неопределено време при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден. Така Мунев получава служебно назначение на поста.

На 04.07.2023 г. той обаче подава писмена молба за прекратяване на гражданския договор за абонаментно обслужване на Община Якоруда и отказва да бъде назначен по трудово правоотношение.

Според българското законодателство ангажиментите на арх. Ангел Мунев към Община Якоруда в продължение на 15 г. са били абсолютно незаконни, защото в ЗУТ изрично е подчертано, че в българските общини главни архитекти се назначават само въз основа на конкурс,

като в комисията по конкурса участват представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България.

В Закона за администрацията и Закона за държавния служител на кметовете на общини е вменено задължението да предложат на общинските съвети за одобряване общата численост и структурата на съответната общинска администрация и в нея да има позиция „главен архитект“.

Кодексът на труда също сочи, че мястото на главен архитект е конкурсно, а до провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор, но не и с граждански.

Разпоредбата на чл. 107а, ал. 1, т. 2 от КТ пък предвижда, че не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което е едноличен търговец, какъвто Ангел Мунев е бил през цялото време, което е поредното нарушение.

При това положение КПКОНПИ е приела, че Ангел Мунев не може да бъде отговорен за незаконната дъскорезница на Пачката, тъй като от 2008 г. до 16.06.2023 г. той всъщност не е бил главен архитект на общината, а този пост е заемал едва 19 дни – от служебното му назначение до датата 04.07.2023 г., когато сам е предложил да му бъде прекратен гражданският договор и е отказал да остане на щат в общинската администрация.

Във връзка с установените данни за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от ЗУТ, свързано с 15-годишния му граждански договор в Община Якоруда, КПКОНПИ вече е уведомила Камарата на архитектите в България за предприемане на съответните действия по компетентност.

Според благоевградски юристи, до които се допитахме по въпроса значи ли констатацията на КПКОНПИ за нелегимността на Мунин, че абсолютно всички документи, подписвани от него от 2008 г. до този юни са незаконни, отговорът бе еднозначен: „Да, след като са подписани от нелегитимен главен архитект”, но едва ли някой може да прогнозира колко време би траяло такова съдебно дело и в крайна сметка какво решение ще вземе съдът.

Нуредин Кафелов А. Ахмед-Пачката В продължение на 15 г. на страницата на Община Якоруда и във всички официални документи – разрешителни за строеж, визи, одобрени ПУП-ове и т.н., А. Мунев фигурира като главен архитект на общината

Сигналът в КПКОНПИ срещу Кафелов и Мунев за чадъра над Пачката вече е прекратен поради смъртта на първия и нелегитимността на втория. По отношение на незаконната дъскорезница на кмета на Конарско, за която в. „Струма“ многократно писа, комисията е събрала накуп всички проверки и констатации на институциите, както и заповедите им тя да бъде премахната. Единственият нов момент е констатацията на антикорупционния орган, че Хава Ахмед, на чието име се води кметската фирма „Рубин“, заради която преди месец ОИК в Якоруда прекрати последния мандат на Пачката, всъщност не е негова майка, както са убедени всички в общинския център Якоруда, а е негова сестра.

ВАНЯ СИМЕОНОВА/Struma.bg

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *