Кметът на община Банско Иван Кадев издаде заповед, с която целогодишно се забранява пашуването на селскостопански стада и животни

Кметът на община Банско Иван Кадев издаде заповед, с която целогодишно се забранява пашуването на селскостопански стада и животни

Кметът на община Банско Иван Кадев издаде заповед, с която целогодишно се забранява пашуването на селскостопански стада и животни в площи с есенни култури, с люцерна и в площи с трайни насаждения. Забранява се пашуването и в площи, засети с пролетни култури в периода от засяването им до 30.11.2021 г.
Ограничава се пашуването в ливадите в полските райони на населените места на община Банско: за землищата на с.Обидим, с.Филипово, с.Осеново и с.Места от 12.04.2021год. до 01.10.2021г. ; на с.Кремен – 18.04.2021г. до 01.10.2021г.; на гр. Добринище – от 15.04.2021 г. до 01.10.2021год. и на гр.Банско и землището на с.Гостун – от 01.05.2021 год. до 01.10.2021г.
Със същата заповед се забранява животните на земеделски стопани, живущи извън населените места на община Банско, да пашуват в землището на общината. Ограничава се броя на пастирските кучета до две на стадо, като те трябва да имат 30-сантиметрови дървени спъвачки, поставени на нивото на лакетната им става. Не е разрешено свободно пускане на животните в полските райони и урбанизираните територии, пастирите не могат да бъдат под 18 години.
Заповедта на общинския кмет има за цел подобряване на реда в полските райони и опазване на селскостопанската продукция.
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'добитък полските райони неспазване 9. свободното пускане, без пастир или инсталиран електропастир, на всякакъв вид вурбанизиранитет горецитираните забрани собствениците на иму щество закона санкционирани съгласно разпоредбите на закона административните препис бъдат опазване на селскостопанското наказания настоящата да връчи на кметовете на кметства, наместници, отдел "OPC" собствениците на стада a сведение изпълнение. контрол по изпълнение на заповедта възлагам община банско. стойчо баненски- зам.- .-кмет на иван кмет на община банско 2770гр.банско "никола апцаров тел.: акс: 0749 bansko.bg. BUREAUVERT Certification phone: 0749/ N.VaptsarovSr 2770BÐ 00 /88633 1828'
loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *