Какво прави училището, ако семейството не иска да пусне детето в клас

Какво прави училището, ако семейството не иска да пусне детето в клас

Родители, които подадат заявление детето им да се обучава в електронна среда от разстояние вместо присъствено в клас, трябва да получат в срок от 1 ден отговор от директора на училището дали учебното заведение може да осигури такава възможност. Ако то не е в състояние, Регионалното управление на образованието ще предлага друго школо до 3 дни. А обучението трябва да стартира реално до 5 дни.

Указание на министъра на образованието Красимир Вълчев до началниците на регионалните управления посочва как да действат школските директори по казуси, за които още няма разписани официално правила.

Причината за неясноти по някои въпроси в навечерието на новата учебна година е, че на второ четене в парламента миналата седмица бяха гласувани промени в Закона за предучилищното и училищното образование, включително възможността за алтернативни форми на обучение в условията на пандемия. Все още обаче не са разписани детайлно промените в подзаконовата нормативна база. Затова, преди всичко да залегне официално и в Наредба 10 за организация на дейностите в училище, министърът инструктира началниците на РУО как да помогнат на директорите да осигурят обучение в електронна среда от разстояние, в това число и за отделни ученици.

Писмото на Вълчев съдържа конкретни указания. Когато ученик или родител е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини с приложен медицински документ и декларация за налична техническа възможност да учи онлайн, директорът трябва да се произнесе в срок от 1 работен ден дали училището може да осигури такава форма на обучение.

Ако не е възможно, в същия срок директорът трябва да информира РУО, което пък да проучи възможностите ученикът да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние в друго училище. Регионалното управление трябва да се произнесе до 3 дни от информирането му за казуса, а обучението да започне до 5 дни от подаване на заявлението.

Когато не се касае за здравословен проблем, а родителите избират алтернативната форма заради опасенията си от пандемията, заедно със заявлението те подават само декларация, че имат техника и интернет за обучение от разстояние в електронна среда. Още същия ден директорът трябва да прати документите в РУО, тъй като в този случай се изисква негово съгласие за включване в алтернативната форма. Към тях трябва да добави и информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година, както и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Такива допълнителни данни не се дават за първолаци. А ако ученикът идва от друго училище, директорът ще ги изисква по служебен път от шефа на предишното школо. Семейството пак трябва да получи отговор до 3 дни, а обучението да стартира до 5 дни от подаване на заявлението.

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *